Dno KKA: 6242/004/2007

195 § Olli-Poika Parviaisen valtuustoaloite WC-tilojen hankkimiseksi kaupungin puistoihin

Tampereen asukkaat viettävät erityisesti kesäisin paljon aikaa kaupungin ylläpitämissä puistoissa. Keskeisiä puistojen käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi lapsiperheet, nuoret aikuiset ja ne, joilla ei ole mahdollisuutta mm. kesämökkeilyyn. Suosittuja paikkoja ovat keskustan Koskipuiston lisäksi mm. Sorsapuisto, Näsinpuisto, Hatanpään puisto ja Viinikan ja Nekalan puistoalueet.

Tampereen kaupungin puistoissa ei ole yleisölle tarkoitettuja wc-tiloja. Kaupungin viheralueohjelmassa on ainoastaan yksi esitetty yleisö-wc Koskipuistoon. Hatanpään puiston yhteydessä toimii päivisin auki oleva kahvila saniteettitiloineen. Useissa muissa puistoissa vastaavaa palvelua tai mahdollisuutta saniteettitilojen käyttöön ei ole.

Yleisölle tarkoitetut puistoissa olevat wc:t edistäisivät paitsi ihmisten viihtyvyyttä, myös puistojen yleistä hygieniaa ja kaunista kaupunkikuvaa. Esimerkiksi lapset, urheilijat ja eväsretkeläiset
hyötyisivät käytettävissä olevista wc-tiloista. Euroopassa julkisten wc-tilojen ylläpito on vakiintunut käytäntö.

Kaikki puistojen käyttäjät eivät lähde etsimään wc-tiloja esimerkiksi kaupungin ravintoloista tai kaupoista, joiden toimintakulttuuriin ei myöskään kuulu wc-tilojen tarjoaminen puistojen käyttäjille. Tällöin hinnan maksavat puistojen lähellä olevat taloyhtiöt puhdistuslaskuissaan ja puistojen käyttäjät puistojen vähentyneenä viihtyisyytenä. Virtsaaminen puistoihin on kielletty. Poliisilla ei kuitenkaan ole käytännössä resursseja asian valvomiseen. Yleisö-wc vähentäisi poliisin työtaakkaa ja ehkäisisi mahdollisia turvallisuusriskejä, kuten esimerkiksi puistoissa tapahtuvaa ahdistelua.

Vaihtoehtoja wc-järjestelyn toteuttamiseksi on useita. Kaupunki voi pyrkiä ostamaan palvelun ulkopuoliselta toimijalta tai ottaa käyttöön esimerkiksi modernia kuivakäymälätekniikkaa hyödyntäviä wc-ratkaisuja.

Keskeisiä haasteita yleisö-wc:n ylläpidolle ovat mm. tilojen hygienia ja valvonta. wc:t pitäisi tarkastaa säännöllisesti. Tilojen käyttöpiikit ajoittuisivat lapsiperheiden osalta viikonloppupäiviin ja aikuisten osalta alkuiltoihin. Esteettisesti wc-tiloja voi pyrkiä yhdistämään katukuvaan esimerkiksi ympäristötaiteella tai visuaalisella suunnittelulla. Mahdollista ilkivaltaa tai tilojen väärinkäyttöä voidaan vähentää wc:n tarkan sijoittelun lisäksi esimerkiksi veloittamalla käyttäjiltä nimellistä wc-maksua ja valitsemalla wc:n sisälle oikeat rakenteet ja valaistus.

Wc:iden sijoittelussa tulisi huomioida puistojen käyttöaste ja vuodenajat. Wc-tiloja tarvittaisiin todennäköisesti lähinnä kesäisin. Hyvä paikka käytäntöjen testaamiseen on esimerkiksi Sorsapuisto, jossa käy paljon sekä lapsiperheitä, että aikuisten seurueita ja puistopelien harrastajia. Sorsapuisto ei ole käyttöasteeltaan aivan keskustan puistojen luokkaa, joten aluksi tarvitut resurssit olisivat pienemmät. Myöhemmin käytäntöä voisi laajentaa myös muihin tarvittaviin puistoihin kaupungin resursseista riippuen.

Esitän, että Tampereen kaupunki kartoittaa yleisölle tarkoitettujen wc-tilojen käyttämahdollisuudet kaupungin puistoissa ja hankkii kesäkautena auki olevan yleisö-wc:n pilottiluontoisesti käyttöön esimerkiksi Sorsapuistoon. Myöhemmin palvelua tulisi laajentaa myös muihin riittävän käyttöasteen omaaviin puistoihin.

Tampereella 20.6.2007

Olli-Poika Parviainen