Dno TRE: 8020/2010

Valtuustoaloite virtuaalivaltuuston kehittämiseksi ja esityslista- ja pöytäkirjahaun käytettävyyden parantamiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä

Helsinkiin suunnitellaan virtuaalivaltuustoa, joka lisäisi kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia. Osana hanketta on internetissä toimiva palvelu, johon kuka tahansa voi liittyä. Palvelussa julkaistaan kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista viikkoa ennen kokousta ja kaupunkilaisten mielipiteet ja ehdotukset kootaan ja lähetetään paria päivää ennen kokousta valtuutetuille.

Tampereella kuntademokratiaa on kehitetty ja Valma—valmistelufoorumia käyttää jo moni kaupunkilainen. Kyselyjen vastaukset eivät kuitenkaan aina saavuta valtuutettuja. Tällä hetkellä Tampereen kaupunginvaltuuston esityslista ilmestyy internetiin vasta perjantaina, kun valtuuston kokous on jo seuraavana keskiviikkona. Lisäksi kaupungin esityslista- ja pöytäkirjahaun käytettävyys internetissä ei ole kovin hyvä.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään kehittämällä virtuaalivaltuustoa. Palveluun rekisteröityneet kansalaiset saisivat kaupunginvaltuuston esityslistan viikkoa ennen kokousta, ja kaupunkilaisten mielipiteet ja ehdotukset koottaisiin ja lähetettäisiin valtuutetuille viimeistään kaksi päivää ennen valtuuston kokousta. Lista kaupunginvaltuustossa kullakin hetkellä puhuvista valtuutetuista olisi myös hyvä saada reaaliaikasesti päivittyvänä internetiin, jotta keskustelun seuraaminen helpottuu. Lisäksi Tampereen vihreä valtuustoryhmä toivoo, että esityslista- ja pöytäkirjahaun käytettävyyttä parannetaan.

Tampereella 13.10.2010

Tampereen vihreä valtuustoryhmä,
ryhmän puolesta Emilia Olkanen