Tampereen kaupungista tuli vuonna 2008 Suomen ensimmäinen Reilun kaupan kaupunki. Arvonimen voi saada kaupunki joka sitoutuu kehittämään hankintojaan eettisemmiksi ja edistämään Reilua kauppaa alueellaan laajasti. On hienoa, että Tampereen kaupunki on ollut edelläkävijä Reilun kaupan edistämisessä. Ajatusta eettisestä toiminnasta voidaan kuitenkin laajentaa Reilun kaupan edistämisyhdistyksen asettamien kriteerien ulkopuolelle. Tampere voisi hyvin kehittää toimintansa eettisyyttä edelleen.

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu yritysten veronmaksusta ja erityisesti verojen maksamattomuudesta. Suomessa toimii yrityksiä joiden toiminta on laajaa ja liikevaihto on iso. Osa yrityksistä kuitenkin siirtää toimintansa voittoja verottajan ulottumattomiin eri tavoilla. Jotkin yrityksistä ovat yhteyksissä niin sanottuihin veroparatiiseihin. Julkisen sektorin kannalta on kyse merkittävästä ongelmasta. Jos yritys tuottaa verorahoitteisia palveluita julkiselle sektorille mutta ei maksa toiminnastaan veroja niin yhteiskunta menettää tuloja joilla ylläpidetään näitä samaisia palveluita.

Tampereen kaupungin tuleekin laajentaa eettisyyden vaatimusta hankinnoissaan koskemaan myös yritysten ja muiden yhteistyötahojen verokäytäntöjä. Nykyinen hankintalaki asettaa toki omat rajoituksensa keinoille. Verosuunnittelu on laillista mutta mahdollisuutta huomioida kilpailutuksessa esimerkiksi Suomeen maksettujen verojen määrä suhteessa liikevaihtoon voidaan selvittää.

Ehdotamme, että Tampereen kaupunki etsii keinoja joilla se voi rajoittaa tai lopettaa yhteistyönsä sellaisten yritysten kanssa jotka siirtävät voittonsa Suomen verottajan ulottumattomiin.

Tampereella 22.10.2012

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
Tampereen Vihreä valtuustoryhmä