Nykyaikainen kunta on avoin asukkaidensa yhteisö. Asukkailla on oikeus tietää, millaisia päätöksiä kaupungissa tehdään ja mihin kaikkien yhteisiä verorahoja käytetään. Näin vahvistetaan myös luottamusta päätöksentekoon demokratiaan.

Kaiken julkisen sektorin tiedon pitäisi olla lähtökohtaisesti julkista. Jakamalla tietoa avoimesti tarjotaan eväitä asukkaiden aktiivisuudelle ja lisätään tietoisuutta kaupungin toiminnan ja talouden mittasuhteista. Avoimuus voi parhaimmillaan parantaa kaupungin mainetta ja kohentaa sitä kautta kilpailukykyä.

Helsingin kaupunki julkaisi marraskuussa omat ostotietonsa vuosilta 2012 ja 2013. Tämän uskotaan tuoneen “ryhtiliikkeen” kaupungin rahankäyttöön. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen arvelee, että avoimuudella voitaisiin saavuttaa jopa yhden tai kanden prosentin säästöt kaupungin menoissa (HS 29.11.2014).

Tampereen on syytä noudattaa Helsingin esimerkkiä.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Tampere tutustuu Helsinki Region Infoshare -palvelussa Helsingin kaupungin ostot -tietoaineiston julkaisemisesta saatuihin kokemuksiin ja, niitä hyödyntäen, ja julkaisee omat ostotietonsa taannehtivasti vähintään vuodesta 2012 alkaen

Tampereella 15.12.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet