Dno TRE: 9822/2010

Valtuustoaloite rollaattorin käyttäjien joukkoliikennepalvelun turvallisuuden sujuvuuden parantamiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä

Rollaattorin avulla kulkevien, liikuntarajoitteestaan huolimatta vielä itsenäisesti kaupungilla liikkumaan pystyvien henkilöiden on bussiin noustessaan nostettava rollaattori sisään takaovesta ja kuljettava sitten tankoihin ja penkkeihin tukien bussin etuosaan kuljettajan luo maksamaan matkansa. Koska näiden henkilöiden liikkuminen myös bussin sisällä on vaivalloista, olisi perusteltua, että henkilöille myönnettäisiin oikeus ilmaiseen joukkoliikennematkaan samoihin turvallisuus-ja sujuvuusnäkökohtiin vedoten kuin lastenvaunujenkin kanssa kulkeville matkustajille.

Ilmaisen matkaoikeuden rollaattorin kanssa liikkuville myöntämisen kustannukset jäänevät vähäisiksi, sillä rollaattorin kanssa tavallisilla bussivuoroilla matkustavien henkilöiden lukumäärä on hyvin pieni. SOTE- ja palvelubussikyydeissä ei bussin sisällä kulkemisen hankaluuksia ja turvallisuusriskejä ole, näiden kulkumuotojen osalla ei siten ole vastaavaa tarvetta ilmaiseen matkaoikeuteen.

Yllä olevan perusteella esitämme, että rollaattorin kanssa normaaleissa Tampereen joukkoliikenteen busseissa matkustaville myönnetään oikeus maksuttomaan matkaan esimerkiksi kuljettajan harkinnan mukaan.

Tampereella 15.12.2010
Tampereen vihreä valtuustoryhmä