Dno TRE: 2555/2010

Valtuustoaloite omalääkäri, omahoitaja, oma sosiaalityöntekijä-ryhmän perustamiseksi asunnottomille – Tampereen Vihreä valtuustoryhmä

Omalääkärijärjestelmällä pyritään siihen, että perusterveydenhuollon palvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla. Tutkimukseen ja hoitoon pääsyä on ohjattu laeilla. Tampereellakin on paljon henkilöitä, joilla ei ole omalääkäriä, koska heillä ei ole osoitetta, jonka mukaan omalääkäri määräytyy. Kun palvelujen järjestäminen perustuu asunto-osoitteeseen, asunnoton jättää helposti menemättä ajoissa hoitoon.

Asunnottomilla on kuitenkin keskimääräistä enemmän niin terveyteen kuin sosiaaliseen tilanteeseen liittyviä ongelmia. Asunnottomat käyttävät esimerkiksi päivystyspalveluja 16 kertaa muuta väestöä enemmän. Asunnon puuttuminen pahentaa terveys- ja sosiaaliongelmia sekä lisää päivystyskäyntejä.

Vihreä Valtuustoryhmä esittää, että asunnottomille perustetaan omalääkäri — omahoitaja — oma sosiaalityöntekijä-ryhmä.

Tampere 24.3.2010