Dno TRE: 7704 /01.05.00/2008

250 § Valtuustoaloite naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymiseksi – Tampereen kaupunginvaltuuston Vihreä valtuustoryhmä

Euroopan kuntajärjestöt ovat yhteistyössä laatineet peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa. Suomen Kuntaiiitto hyväksyi peruskirjan syyskuussa 2006 ja suosittaa kunnille sen hyväksymistä. Tähän mennessä yli 700 eurooppalaista kuntaa tai aluehallintoa on hyväksynyt peruskirjan. Suomessa peruskirjan ovat hyväksyneet Turun, Kuopion, Vantaan ja Helsingin kaupungit sekä Uudenmaan liitto. Euroopassa peruskirjan ovat hyväksyneet mm. Innsbruckin, Pariisin, Wienin ja Firenzen kaupungit.

Peruskirja kattaa periaatteet, joilla kunnat ja aluehallinnot voivat edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Peruskirjaan sisältyvät demokraattisen tasapainoisen edustuksen ja osallistumisen, palvelujen tarjonnan, väkivallan ehkäisyn, taloudellisen toiminnan ja kestävän yhdyskuntakehityksen pääperiaatteet. Lisäksi peruskirjassa käsitellään mm. sukupuolirooleihin liittyvien stereotypioiden tunnistamista ja poistamista.

Hyväksymällä peruskirjan kunnat ja maakunnat voivat vapaaehtoisesti vahvistaa sitoutumistaan naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen käytännossä omassa toiminnassaan ja omalla alueellaan. Euroopan kuntien ja alueiden järjesto, CEMR, (Council for European Municipalities and Regions), koordinoi peruskirjan hyväksymiseen, toteutukseen ja seurantaan liittyvää työtä Euroopan tasolla.

Peruskirja auttaa tasa-arvolain käytännon toteutuksessa sekä tarkasteltaessa kunta- ja paivelurakenteen muutosten vaikutuksia naisten ja miesten tasa-arvoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Tampereen kaupunki hyväksyy Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa ja että sen sisältämät periaatteet otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa.

Tampereella 20.8.2008

Tampereen kaupunginvaltuuston vihreä valtuustoryhmä