Dno KKA: 9528/004/2006

354 § Olli-Poika Parviaisen ym. valtuustoaloite monipuolisen taideopetuksen turvaamiseksi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Olli-Poika Parviaisen ja seitsemän muun valtuutetun valtuustoaloite 22.11.2006:

“Euroopan sosiaalirahaston ja opetusministeriön Viestintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että valtakunnallista kulttuurialan viestinnän koulutusta tulisi vähentää ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa. Opetusministeriö onkin ottanut valtakunnalliseksi tavoitteeksi 100 150 aloituspaikan vähentämisen kulttuurialan koulutuksessa. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Tampereen kaupungin on tehtävä omat esityksensä asiasta opetusministeriölle tammikuun 2007 loppuun mennessä.

TAMKissa 15.11.2006 järjestetyn seminaarin ja TAMKin rehtori Lahtisen 7.11.2006 julkaiseman tiedotteen mukaan TAMKin tavoitteena on säilyttää oppilaitoksen kulttuurialan koulutuksessa 100 aloituspaikkaa, mutta suunnata kuvataiteen 20 aloituspaikan suuruista koulutusohjelma voimakkaasti mediataiteeseen. TAMKin kuvataiteen koulutusohjelmatarjoaa nykyisin mediataidetta yhtenä suuntautumisvaihtoehtona. Muita päävaihtoehtoja ovat mm. maalaustaide ja ympäristötaide.

TAMKin esitys uhkaa yksipuolistaa tarjottua taideopetusta radikaalisti. Esitys uhkaa myös kuvataiteen koulutuksen ns. välinevapautta rajoittamalla taiteen tekemisen välineitä mediataiteen työkaluihin. Esitys muuttaisi taiteen opetuksen luonnetta ja opetuksen opiskelijoille tarjoama mahdollisuus taiteen sisäisen diskurssin ymmärtämiseksi heikentyisi.

Esitys ohjaisi taideopetuksen sisältöä voimakkaasti kohti erillistä TAMKin viestinnän koulutusohjelmaa, johon on jo entuudestaan kohdistettu 80 TAMKin kulttuurialan sadasta aloituspaikasta. TAMKin viestinnän koulutusohjelmassa on jo nyt monipuolisia media alan koulutuslinjoja. Koska opetusministeriön mukaan juuri viestinnän alan koulutuspaikkoja on tällä hetkellä valtakunnallisesti liikaa suhteessa valmistuvien oppilaiden työllistymismahdollisuuksiin, ei taiteen koulutuksen painopistettä ole syytä ohjata kohti viestinnän koulutusohjelman tarjoamia media alan suuntautumisvaihtoehtoja. Näin ollen TAMKin esitys suunnata taiteen koulutusta voimakkaasti mediataiteeseen mm. perinteisen kuvataiteen ja ympäri stötaiteen kustannuksella on ristiriidassa paitsi opetusministeriön vaatimusten, myös TAMKin viestinnän koulutusohjelman opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien kanssa.

TAMKin taiteen koulutus on valtakunnallisesti arvostettua ja Pirkanmaalla ainutlaatuista. Koulutuksen painopisteiden voimakas supistaminen Tampereen kaltaisessa kasvukeskuksessa on lyhytnäköistä. Tampereen on hyödyllistä jatkaa profiloitumistaan monipuolisen taideopetuksen tukijana. Mediataidetta tulee tukea tasavertaisesti osana muuta taideopetusta. Koulutusohjelmien säilyttäminen aidosti erillään tukee myös viestinnän ja taiteen opiskelijoiden keskinäisiä yhteistyömahdollisuuksia. Aidosti erilliset koulutusohjelmat mahdollistavat monipuolisemman opetustarjonnan ja tuottavat sitä kautta parempia lopputuloksia esimerkiksi opiskelijoiden yhteisissä projekteissa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin turvatakseen itsenäisen, monipuolisen ja laadukkaan kuvataiteen koulutuksen Tampereen ammattikorkeakoulussa siten, että nykyiset kuvataiteen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot säilyvät keskenään tasavertaisessa asemassa.”