Tampereelta puuttuu maauimala. Kysyntää maauimalalle on olemassa. Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja kaupungin väestömäärän kasvaessa maauimala täydentäisi kaupungin uimapaikkaverkostoa ja lisäisi uintiharrastuksen suosiota ja kaupungin yleistä viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.

Maauimala kannattaa sijoittaa keskeiseen ja hyvin saavutettavissa olevaan paikkaan. Esimerkiksi Kalevassa uintikeskuksen välittömässä läheisyydessä on olemassa tilaa ja mahdollisesti hyödynnettävää infrastruktuuria. Alueen kaavassa on myös varaus liikunta- ja virkistyskäyttöön. Kalevan seutu on kehittymässä voimakkaasti ja uintikeskuksen alue on erinomaisesti saavutettavissa esimerkiksi tulevalla raitiotiellä, muulla joukkoliikenteellä ja pyöräillen.

Uintikeskuksen läheisyys lisäisi synergioita maauimalan ja uintikeskuksen välillä ja hillitsisi maauimalasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Periaatteessa myös muu sijainti voi tulla kyseeseen, mutta maauimalan sijoittaminen urbaanille ja hyvin saavutettavissa olevalle alueelle palvelisi kaupunkilaisia todennäköisesti parhaiten ja tuottaisi parhaat kokonaishyödyt.

Maauimalan toteuttamiseksi on erilaisia ja erihintaisia vaihtoehtoja eikä kaupungin tarvitse tehdä kaikkea itse. Kaupungin taloustilanne tuskin mahdollistaa merkittävää lisäinvestointia omaan tuotantoon lähitulevaisuudessa ja uusien palveluavausten kanssa on oltava tarkkana, joten kaupungin kannattaa selvittää erilaisia kaupungin taloutta mahdollisimman vähän kuormittavia yhteistyömalleja muiden toimijoiden kanssa. Samalla voidaan arvioida Tampereen uimahallipalvelujen lähivuosien kehitystarpeita ja mahdollisuuksia.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,

Että Tampereen kaupunki selvittää mahdollisuudet toteuttaa maauimala ensisijaisesti Kalevan uintikeskuksen yhteyteen ja ryhtyy mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan hanketta yhdessä kumppanien kanssa.

Tampereella 18.8.2014

Tampereen vihreä valtuustoryhmä