Tampereen kaupunki on alueen suurimpana työnantajana merkittävä kesätöiden tarjoaja – kesätöihin palkataan vuosittain noin 1000 henkilöä. Useat kaupungin tarjoamista kesätyötehtävistä eivät vaadi varsinaista ammattitutkintoa, vaan eri alojen opiskelijat hoitavat tehtävät ammattilaisten opastamina.

Nuorten työllistymistilanne on vääristynyt maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla. Näiden nuorten ja heitä tukevien työntekijöiden ponnisteluista huolimatta kesätyöpaikkojen ovet eivät aukea. Pettymys, joka seuraa, kun töitä ei suomalaissyntyisten ikätoverien tavoin löydykään sujuvasta kielitaidosta, kovasta työmotivaatiosta ja koulutuksesta huolimatta, johtaa helposti turhautumiseen ja pahimmillaan toivon katoamiseen. Tästä on lyhyt matka ajatukseen siitä, että syntyperä, nimi tai ihonväri määrittää ihmisen paikan ja mahdollisuudet. Tätä voi kutsua rakenteelliseksi rasismiksi.

Ulkomailta saapuneilla vanhemmilla ei usein ole samanlaisia nuoren työllistymistä helpottavia sosiaalisia verkostoja ja suhteita työssä käyviin sukulaisiin kuin kantatamperelaisilla. Monesti myös vanhempien kielitaito on huonompi kuin itse nuorilla, jotka ovat käyneet koulunsa Suomessa. Niinpä juuri maahanmuuttajanuoret, joiden tulevalle elämälle työkokemuksella olisi vielä syntyperäisiä suomalaisiakin enemmän merkitystä, jäävät vaille mielekästä tekemistä. Nämä nuoret tarvitsevat erityistä tukea työllistyäkseen.

Tampereen seurakunnat ovat jo kiinnittäneet asiaan huomiota. Seurakunnissa tehdään hyvää työtä pakolaistaustaisten nuorten kanssa esim. Setlementin Hämeen piirin Kölvi-poikatyössä, jonka toiminnassa on mukana lähes 70 pakolaistaustaista poikaa. Nämä nuoret miehet ovat hakeneet kesätöitä myös kaupungilta useana vuonna siinä onnistumatta. Kaupunki on osaltaan mukana Kölvi-toiminnassa, mutta muitakin aktiivisia- toimia tarvitaan. Työllistämällä näitä nuoria annamme heille toivon tulevaisuudesta, säästämme sosiaalituet, mutta toimimme myös oikeudenmukaisen, rauhallisen ja dynaamisen Tampereen hyväksi.

Muiden maiden kokemusten valossa työllistymisen vaikeuden ja muiden syrjäyttävien käytäntöjen aikaansaaman näköalattomuuden tiedetään aiheuttavan ongelmia ja levottomuutta. Välttääksemme saman, Tampereella olisi panostettava hyvissä ajoin myös maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistämiseen. Nuoret ovat se ryhmä joiden mukaan pääsemisestä työmarkkinoille, koulutukseen ja yhteiskunnan toimintoihin tulee huolehtia myös laman aikana. Meillä ei ole kirjaimellisesti eikä moraalisesti varaa syrjäyttää kokonaisia ilımisryhmiä tai sukupolvia. Käsitteet toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajista tulisi unohtaa, kyse on tamperelaisista. Myös maahanmuuttajataustaisille nuorille on annettava mahdollisuus työntekoon ja yhteiskuntamme rakentamiseen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Tampereen kaupunki toimii esimerkkinä muille työnantajille palkkaamalla kesätöihin maahanmuuttajataustaisia nuoria vuosittain vähintään 2% kesätyövoiman kokonaistarpeesta.

Tampereella 25.3.2009