Tampere on kuuluisa torien kaupunki ja monet kaupunkilaiset viihtyvät torikahvioissa istuskellen ja torituotteita ostaen. Kuitenkin Tampereella torille haluavan pitää olla tarkkana, että torille ehtii ennen sulkemisaikaa vaikkapa töistä. Tampereella olevat torit ovat pääsääntöisesti auki vain aamuisin. Tammelantori on auki arkisin ja lauantaisin klo 14 saakka ja Laukontori kesäaikana auki klo 17.30 saakka. Monille kaupunkilaisille arkielämän rutiinit ja kiireet eivät mahdollista ehtimistä näihin aikoihin torille, vaikka halua olisi.

Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä esittää, että Laukontorin torimyynti mahdollistettaisiin kesäaikana klo 21 saakka. Kaupunkilaiset voisivat laajemmin nauttia valoisissa ilioissa torielämästä ja samalla se elävöittäisi keskustan elämää terveellä tavalla. Nyt torin pesuauto tulee usein paikalle, vaikka uusia asiakkaita vielä riittäisi. Iltatorilla myös vähentäisimme pakottavaa myyntisääntelyä ja antaisimme yrittäjille mahdollisuuden tavoittaa laajemmin kaupunkilaisia, kuten keskustan ulkopuolella asuvia, perheitä ja päivätyöläisiä. Voimme samalla luoda konseptin, jota tullaan katsomaan kauempaakin.

Tällä valtuustoaloitteella me allekirjoittaneet haluamme, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimiin Laukontorin toriaikojen pidentämiseksi kesäksi 2014. Valtuustoaloitteella emme velvoita kaikkia torimyyjiä toimimaan iltaan saakka torilla, vaan haluamme tarjota yrittäjille mahdollisuuden löytää asiakkaita ja harjoittaa liiketoimintaa myös ilta-aikaan sekä ottaa Tampereen torit paremmin ihmisten käyttöön.

Tampereella 19.8.2013

Vihreä valtuustoryhmä