Dno KKA: 9676/004/2007

287 § Olli-Poika Parviaisen ja Laura Valkeasuon ym. valtuustoaloite langattoman verkon saamiseksi liikennelaitoksen busseihin

Helsingin kaupungin liikennelaitos tarjoaa langatonta laajakaistaverkkoa busseissa ja raitiovaunuissa. Verkko on rakennettu käyttäen WLANia ja Digitan laajakaistaa. Hankkeessa mukana olevat liikennevälineet tunnistaa niiden etuikkunassa tai ovessa olevasta WLAN -avoin internet -tarrasta.

WLAN-yhteys tarjoaa matkustajille mahdollisuuden saada ajantasaista joukkoliikennetietoa matkan aikana sekä maksuttoman väylän internetin palveluihin. Kun matkustaja avaa www-selaimen bussissa tai raitiovaunussa, avautuu ensimmäisenä joukkoliikennetietoa tarjoava internetsivu. Tämän jälkeen internetin käyttö myös muuhun tarkoitukseen on mahdollista koko matkan ajan.

Laajakaistaverkon tavoitteena on myös nopeuttaa joukkoliikennettä tarjoamalla järjestelmään kytketylle ajoneuvolle tarvittaessa liikennevaloetuus. Linja-autojen verkot on Helsingissä liitetty myös matkustajainformaatiojärjestelmiin. Valoetuuksia kokeillaan Helsingissä nyt gps- sijaintitiedon ja ip-verkon yhdistelmällä.

Verkon on määrä kattaa lähivuosina koko Helsingin sisäisen joukkoliikenteen alue. Verkkoa voidaan hyödyntää tietokoneiden lisäksi kannettavilla soittimilla ja mobiililaitteilla, joissa on 802.11b-verkkojen tuki. HKL kaavailee, että tulevaisuuden bussien langattoman verkon ansiosta voidaan esimerkiksi rakentaa kuljettajille liikennetietojärjestelmä ja lisätä busseihin karneravalvonta kuljettajan sekä matkustajien turvaksi. Matkustajille tarjottava internetin käyttömahdollisuus on hankkeessa ikään kuin bonus. Langattoman netin tarjoaminen matkustajille on vetovoimainen palvelu, joka parhaimmillaan lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta myäs pidemmillä työ-ja muilla matkoilla.

Helsingin hankkeen kustantavat HKL sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Laitteet maksavat 200-400 euroa linja-autoa kohti ja tietoliikennekustannuksiksi arvioidaan 20-40 euroa kuukaudessa autoa kohti. Hankkeen suurimmat kustannukset liittyvät kuitenkin itse verkon ja mahdollisten tietojärjestelmien rakentamiseen. Pelkän vapaan internet-yhteyden tarjoaminen on edullisempaa. Myös Oulun kaupunki tutkii ilmaisen Pan-Oulu-verkon laajempaa käyttöä linja-autoissa ja kirjastoautossa yhdessä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.
Tampereen kaupungin tulee selvittää mahdollisuudet liittää busseihin laajakaistaverkko osana Langaton Tampere -hanketta. Verkkoa voisi testata tietyillä bussilinjoilla, kuten esimerkiksi linjoilla keskustasta Hermiaan tai jollain muilla vilkkaasti liikennöidyllä työmatkalinjalla. Tampereen joukkoliikenteen tulee tutkia myäs langattoman verkon käyttömahdollisuudet joukkoliikenteen tehostamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,

että Tampereen kaupunki laajentaa Langaton Tampere —hanketta joukkoliikenteeseen ja testaa verkkoa aluksi tietyillä bussilinjoilla. Kaupungin tulee myös selvittää mahdollisuudet toteuttaa hanke yhdessä esimerkiksi valtion ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Olli-Poika Parviainen

Laura Valkeasuo