Valtuustoaloite lakiasiainavun järjestämiseksi Tampereen kaupungin työntekijöille työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäyntiasioissa – Tampereen vihreä valtuustoryhmä

Tampereen kaupungin työntekijöitä on joutunut tilanteisiin, joissa he olisivat tarvinneet juristin apua työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäyntiasioissa. Ainakin osassa näistä tilanteissa kaupungilta ei ole annettu juristin apua vaan lakiasiainavun hankkiminen on jätetty työntekijän omalle kontolle.

Tampereella on ollut esimerkiksi tilanteita, joissa asiakas on väittänyt työntekijän syyllistyneen asiakkaan herjaukseen tai kunnianloukkaukseen ja työntekijä on joutunut vastaamaan syytöksiin käräjäoikeuteen. Oikeusprosessi on henkisesti raskas ja ilman lakiasiainapua sen hoitaminen on työntekijälle äärimmäisen kuormittavaa. Ilmeisen tyypillinen tilanne on sellainen, jossa työntekijä on hoitanut työnsä lakia rikkomatta ja asiallisesti ja oikeuden päätöksessäkin todetaan työntekijä syyttömäksi.

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus sulkee yleensä pois työstä johtuvat asiat. Myöskään ammattiliiton jäsenyyteen (joka on sitä paitsi jokaisen henkilökohtainen valinta) sisältyvää lakiasiainapua ei yleensä tällaisiin asioihin myönnetä. Tampereen kaupungilla ei ole selkeää ohjeistusta siitä, missä tilanteissa ja millä perusteilla kaupunki maksaa juristin palkkion, mikäli työntekijä joutuu ottamaan asiaansa hoitamaan yksityisen juristin.

Ehdotamme, että

1. selvitetään pikaisesti, millä tavoin kaupunki voi järjestää työntekijöilleen juristin apua silloin, kun työntekijä sitä tarvitsee työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäyntiasioissa

ja

2. laaditaan seikeä ohjeistus siitä, missä tilanteissa kaupungin juristi on kaupungin työntekijöiden käytettävissä.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä