Dno TRE: 9760/2011

Valtuustoaloite laajennetun aurinkoenergian käyttäänottamiseksi Vuoreksen koulukeskuksessa – Tampereen vihreä valtustoryhmä

Virolaisen asukastalon hanke jäi toteutumatta, mutta osa rahoituksesta on edelleen mahdollista kanavoida Vuoreksen koulukeskukserı aurinkopaneelijärjestelmän laajentamiseen. Tällä hetkellä kaavailtu järjestelmä sopii lähinnä demonstraatioihin. Laajennuksessa tärkeää on päästöjen vähentäminen sekä uuden teknologian kokeileminen ja kehittäminen Ennen kaikkea investointi aurinkoenergiaan vaikuttaa positiivisesti Vuoreksen  alueen ja koko kaupungin imagoon.

Tampereen olosuhteissa nykyaikaisten aurinkopaneelien voidaan olettaa tuottavan sähköä 110 wattia per neliömetri. 150 000 euron investoinnilla aurinkopaneeleihin saataisiin tuotettua arviolta 20 000 – 30 000 kilowattituntia sähköä vuodessa. 20 000 kilowattituntia vastaa noin kymmenen kerrostaloasunnon kulutusta. Aurinkopaneelijärjestelmän toteuttamiseen voidaan hakea rahoitusta muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Paneelien valmistukseen käytetty energia tulee katetuksi käytössä melko nopeasti. Esimerkiksi suomalaisen Naps Systemsin paneeleissa energian takaisinmaksuaika on 3-4 vuotta. Aurinkopaneelit sopivat hyvin Suomen olosuhteisiin. Vuosittain Suomessa saadaan lähes yhtä paljon auringon säteilyä kuin Pohjois-Saksassa. Saksan aurinkopaneelit tuottavat marraskuussakin enimmillään enemmän sähköä kuin kolme nykyaikaista ydinreaktoria. Helsingin Viikkiin kahdeksan vuotta sitten rakennetussa kerrostalossa aurinkopaneelit tuottavat lähes neljäsosan taloyhtiön kiinteistösähköstä.

Vaihtoehtoisesti koulukeskukseen voidaan tuottaa aurinkokeräimillä lämpöä. Aurinkokeräinten takaisinmaksuaika on 20-25 vuotta. Tosin kaukolämmön korvaaminen aurinkolämmölle ei ole kokonaistehokkuuden kannalta aurinkosähkön tuottamisen veroista. Valinta aurinkosähkön ja -lämmön välillä voidaan tehdä myöhemmin. Esimerkiksi Porin uimahallissa tuotetaan osa sekä sähköstä että lämmöstä aurinkoenergian avulla

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää, että Vuoreksen koulukeskukseen toteutetaan aurinkoenergiajärjestelmä, jolla tuotetaan joko kiinteistösähköä tai lämmintä käyttövettä tai molempia merkittävä määrä. Tähän tarkoitukseen lisätään koulun investointibudjettiin 150 000 euroa. Aurinkoenergiainvestointi voidaan toteuttaa esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeena osana RESCA – Uusiutuvan energian pilotit -hanketta, jossa Tampere on muiden suurten kaupunkien kanssa mukana. Hankkeen kuluja ei tule sisällyttää koulun käyttäjien tilavuokriin.

Lisäksi aurinkoenergian mahdollisuuksia tulee selvittää muissa uudis- ja korjausrakennuskohteissa, kuten esimerkiksi Kalevan uintikeskuksessa.

Tampereella 12.12.2011,
Tampereen vihreä valtuustoryhmä