Dno TRE: 7231/2010

Valtuustoaloite kotisairaalatoiminnan laajentumismahdollisuuksien selvittämiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä

Tällä hetkellä Tampereella toimivan kotisairaalan toiminta mahdollistaa sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoitamisen kotonaan, jos nämä hoitotoimenpiteitä lukuun ottamatta tulevat toimeen itsenäisesti. Toiminnan mahdollistavat kotona vierailevat lähi- ja sairaanhoitajat, jotka suorittavat tarvittavat toimenpiteet. Sairaanhoitajien lisäksi kotisairaalassa työskentelee kaksi lääkäriä ja fysioterapeutti, toinen lääkäreistä ja fysioterapeutti puolipäiväisesti. Kotisairaalahoitoon voi hakeutua, jos hoitava lääkäri ehdottaa sitä potilaalle, jonka katsoo soveltuvan kotisairaalan hoitoon.

Kaupungin erikoissairaanhoidon alaisuudessa toimivassa kotisairaalassa on nykyisin 30 potilaspaikkaa ja siihen otetaan potilaita niin perusterveydenhuollosta kuin erikoissairaanhoidosta. Kaupungin perusterveydenhuollossa on hieman kotisairaalatoimintaa vastaavaa kotihoito/kotiuttamistoimintaa (kotikäyntejä ym). Tästä huolimatta kotisairaalatoiminnan laajentaminen ja tunnetummaksi tekeminen olisi kuitenkin kaupungin kannalta järkevää. Kotisairaalahoito korvaa osastohoitoa ja on edullista ja tehokasta verrattuna hoitoon sairaalan osastolla. Kustannukset vuorokautta kohti ovat huomattavasti osastovuorokautta alhaisemmat niin potilaalle kuin kaupungille. Lisäksi kotisairaalan asiakastyytyväisyystilastot ovat erinomaiset ja potilaat usein paranevat kotona nopeammin kuin osastolla. Kotisairaalatoiminta on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla.

Kotisairaalatoiminnan laajentaminen voisi vähentää perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkojen vähyydestä johtuvia ongelmia. Konkreettisimmillaan tämä vuodepaikkapula näkyy siirtoviivemaksuissa, kun sairaanhoitopiirille maksetaan siitä, ettei potilaille ole osoittaa vuodeosastopaikkaa kaupungilta. Jos potilaita voisi soveltuvin osin siirtää PSHP:n hoidosta kotisairaalahoitoon, myös siirtoviivemaksut pienenisivät.

Esitämme kotisairaalatoiminnan laajentumismahdollisuuksien selvitystä siten, että myös kaupungin perusterveydenhuollon puolella kotisairaalatoimintaa muistuttava kotihoitotoiminta otetaan
selvityksessä huomioon.

Tampereella 15.9.2010
Tampereen vihreä valtuustoryhmä