Tanskalaisen tutkimuksen mukaan jokainen pyöräilty kilometri tuottaa yhteiskunnalle 0,16 €, kun henkilöautolla ajettu kilometri kuluttaa 0,10 €. WHO:n mukaan jokainen uusi pyöräilijä tuottaa yhteiskunnalle säästöä noin 0,70 € kilometrille. Luvut eivät välttämättä ole täysin verrattavissa Tampereelle, mutta suuntaa ne antavat. Suomessa asiaa on tutkittu ainakin Kuopiossa vuonna 2011, jossa on laskettu kaupungin työntekijöiden tuottavan työmatkapyöräilyllä miljoonia euroja vuodessa sairauspoissaolojen vähentyessä.

TTY:n liikenteen tutkimuskeskus Vernen 2012 julkaistun kyselytutkimuksen mukaan 15 % tamperelaisista piti Tampereen pyöräily-ystävällisyyttä hyvänä, kun oululaisista näin ajatteli 70 %. Talvella pyöräilee 25 % tamperelaisista, mutta 60 % oululaisista. Tämä kylmästä merituulesta huolimatta. Tampereella ongelmia muodostavat kunnossapidon lisäksi erityisesti epäselvät pyöräväylät. Liikenteessä ei kerrota rakenteellisilla ratkaisuilla, miten pitää toimia ja väylät jatkuvat välillä varsin sattumanvaraisesti. Ongelmia on myös risteyksissä, jotka on liian usein suunniteltu vain kävelijöiden ja autoilijoiden näkökulmasta. Polkupyöräily on liikennettä ja polkupyörä on ajoneuvo.

Tampereen kaupungilla työskentelee tällä hetkellä yksi puolipäiväinen kevyestä liikenteestä vastaava liikenneinsinööri. Tämä resurssi ei riitä kävelyn- ja pyöräilyn kokonaisvaltaiseen kehittämiseen koko kaupungin alueella. Esitämme valtuustoaloitteenamme että Tampereelle perustetaan yksi kokopäiväinen kävely- ja pyöräilysuunnittelijan tehtävä. Tehtävä voidaan täyttää siirtämällä resursseja tiesuunnittelusta.

22.10.2012
Tampereen vihreä valtuustoryhmä.