Kehittämiskävely on helppo ja hauska tapa osallistua oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Kehittämiskävely on tapa saada asukkaat, luottamushenkilöt, viranomaiset, yhdistykset, yritykset ja kiinteistönomistajat sekä muut keskeiset toimijat tapaamaan toisensa asiantuntevan järjestäjän johdolla ja keskustelemaan yhdessä paikoista ja niiden kehittämisestä. Kehittämiskävelyn tarkoituksena on saada mahdollisimman laajaa ja yleistä tietoa asukkaiden ja muiden aktiivisten tahojen näkökannoista ja tietoa alueesta. Joskus taas voidaan katsella erityisesti jonkin tietyn kohderyhmän tarpeita tai tiettyä osaa fyysisestä ympäristöstä. Kehittämiskävely on ruotsalaisen tryckhetsvandring – menetelmän muunnos. Rikoksentorjuntaneuvosto on tehnyt menetelmästä suomenkielisen turvallisuuskävelyn oppaan.
(http://www.rikoksentorjunta.fi/fi/index/tyontueksi/turvallisuuskavelyt.html)

Kehittämis- ja turvallisuuskävelyillä kaikille jaetaan lomake, jolle kirjataan ylös huomioita ja parannusehdotuksia. Lopuksi kokoonnutaan keskustelemaan kävelyn annista.

Suomen Setlementtiliiton toteuttaman Uusi Paikallisuus -hankkeen puitteissa on kokeiltu kehittämiskävelyä Vaasan Palosaaressa syksyn 2012 ja kevään 2013 kuluessa. Kävelyillä on tarkasteltu yleistä rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta valituilla paikoilla, tutustumalla alueen turvallisuuteen. Kehittämiskävelyillä on ollut asukkaiden lisäksi mukana valtuutettuja, (vaalien edellä myös kuntavaaliehdokkaita) ja viranhaltijoita, turvallisuuskävelyllä mukana oli poliisin edustajia. Kaikista kehittämiskävelyistä tehdään havainnollinen, kuvitettu yhteenvetoraportti, joka luovutetaan valtuutetuille ja viranhaltijoille erillisessä tiedotustilaisuudessa.

Esitämme valtuustoaloitteessamme kehittämiskävelyjen kokeilua Tampereella etenkin isojen kaavoituskokonaisuuksien valmisteluvaiheessa. Kävelyt mahdollistavat kaupunkilaisten, luottamushenkilöiden ja virkamiesten kohtaamisen ja keskustelevan demokratian toteutumisen matalan kynnyksen periaatteella. Päätöksentekijöiden näkökulmasta kävelyt tarjoavat mahdollisuuden jalkautua alueille ja kuulla eri osapuolien näkemyksiä hankkeesta jo valmistelun varhaisessa vaiheessa. Kuntademokratiayksiköllä voisi olla keskeinen rooli kävelyjen järjestämisessä.

Tampereella 17.6.2013
Tampereen Vihreä valtuustoryhmä