Tampereen kaupungilla oli vuoden 2012 viimeisenä päivänä 14 576 työntekijää. Tähän joukkoon mahtuu monenlaista ammattia ja monenlaisia työmatkatarpeita ja – käytäntöjä. Tampereen kaupunkistrategiassa 2025 painotetaan joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksien kasvattamista selvästi. Strategian tavoitteet eivät toteudu itsestään, vaan vaaditaan tekoja.

Käytännössä työntekijä voi saapua töihin jalan, pyörällä, bussilla tai omalla autolla, ja työnantaja voi tukea työmatkaa tarjoamalla työntekijäetuna työsuhdebussilipun, työsuhdepolkupyörän tai ilmaisen pysäköintipaikan. Pysäköinti aiheuttaa kuluja. Esimerkiksi P-Frenckellissä parkkeeraaminen maksaa hinnaston mukaan 186 € /kuukausi. Samalla Tampereen joukkoliikenteen työmatkabussilippu maksaa 40,50 €/ kuukausi ja liisattu työsuhdepolkupyörä mallista ja varusteista riippuen noin 60 €/kuukausi.

Valtuustoaloitteenamme esitämme, että Tampereen kaupunki tasa-arvoistaisi työmatkakäytännöt siten, että kaikkia kulkumuodot olisivat taloudellisesti samassa asemassa, eikä yhtä kulkumuotoa kompensoitaisi yli muiden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kukin omaa autoaan työmatkoihin käyttävä maksaisi pysäköintipaikan hinnan erotuksen bussilipun hintaan. Siellä, missä pysäköintikustannusta ei ole tai se on alle bussilipun hinnan, maksua ei perittäisi. Työmatkapyöräilijä saisi oikeuden hieman suurempaan kompensaatioon, sillä työmatkapyöräilyn tutkitusti positiiviset terveysvaikutukset aiheuttavat työnantajalle selvästi saatua etua suuremmat säästöt. Kustannusvaikutukset tässä uudistuksessa olisivat positiiviset. Toivomme Tampereen kaupungin tarttuvan tähän erinomaiseen mahdollisuuteen näyttää esimerkkiä kaupunkilaisille viisaan liikkumisen saralla.

Vihreä valtuustoryhmä 21.10.2013.