KKA: 6098/004/2005

228 § Olli-Poika Parviaisen ym. valtuustoaloite katutaiteen tukemiseksi tampereella

Olli-Poika Parviaisen ym. valtuustoaloite katutaiteen tukemiseksi Tampereella

“Katutaide määritellään usein synonyymiksi ns. graffiteille, joihin tämä aloite keskittyy. Kyseessä on tarkoituksellisesti eri pintoihin maalattu teksti, merkki tai kuva. On olemassa sekä laillista, että laitonta katutaidetta. Näitä erottaa toisistaan se, onko teos tehty maalauspintana toimivan omaisuuden omistajan luvalla vai ei. Katutaide on syntynyt historiallisesti osana kaupungistumista ja todisteita katutaiteen olemassaolosta on löydetty antiikin sivilisaatioista lähtien. Katutaide on olennainen osa kaupunkikulttuuria.

Tässä aloitteessa katutaiteen käsitteestä rajataan pois ns. tagit (yleensä maalitusseilla julkisiin tiloihin merkityt nimikirjaimet tai sloganit), joiden taiteellinen arvo on graffiteja kiistanalaisempi.

Katutaidekulttuuri on marginalisoitu, eikä laillisia paikkoja katutaiteelle ole juurikaan olemassa. Seurauksena katutaidetta tuotetaan usein ei toivottuihin paikkoihin ja ilman omaisuuden omistajan lupaa. Katutaiteilijat saattavat edustaa valtavirralle vierasta ryhmää, mutta alakulttuuri on aktiivinen.

Kaupunkikuva voi olla persoonallinen ja inspiroiva. Vaihteleva ja innovatiivinen katutaide edistää parhaimmillaan paitsi taiteilijoiden osallistuvuutta ja luovuutta, myös kaikkien kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja kaupungin vetovoimaa. Lisäksi katutaide värittää kaupunkikuvaa epäkaupallisesti tarjoten visuaalisia vaihtoehtoja mainoksille.

Suhtautuminen katutaiteeseen on eri kaupungeissa vaihtelevaa. Kaupungin tuottama tila katutaiteelle ei välttämättä poista luvatonta katutaidetta, mutta ei ainakaan lisää sitä. Harkitulla graffitiseinien sijoittelulla tarjotaan paitsi taiteilijoille esitystilaa ja oikeutusta, myös kaupunkilaisille mahdollisuutta tutustua kyseiseen alakulttuuriin. Tilan valinnassa on mahdollista kiinnittää huomiota ympäristöön siten, että tila ei “leviä” ympäröiviin seiniin.

Ei ole tavatonta, että taloyhtiön seinään tai porttikäytävään tuotetaan kuvia. Tampereella tällainen kaupunkikuvan elävöittäminen on kuitenkin marginaalista ja sitä tulisi kehittää.

Kaupunki voisi esimerkiksi järjestää säännöllisin väliajoin “tyhjennettäviä” seiniä julkisiin tiloihin graffititaiteilijoiden käyttöön. Seinät voisivat olla käytettävissä säännöllisesti tai kausittaisesti esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Lisäksi kaupunki voisi järjestää aiheeseen liittyviä kilpailuja. Kaupunki voisi myös kartoittaa joidenkin ornistamiensa kiinteistöjen seinien soveltuvuutta katutaiteen esityspaikoiksi.

Esitämme, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia tukea katutaidetta Tampereella mm. yllämainituin keinoin.”