Dno TRE: 3008/2009

Valtuustoaloite gmo-vapauden (geenimunneltu organismi) edistämiseksi Tampereella – vihreä valtuustoryhmä

Geenimuunnellulla organismilla eli gmo:lla tarkoitetaan eliötä, jonka perimää on muunneltu geenitekniikan keinoin. Kun muunneltua eliötä käytetään elintarvikkeen raaka-aineena, puhutaan geenimuuunnellusta tai muuntogeenisestä elintarvikkeesta. Geenimuunnelluista organismeista tutuimpia ovat muuntogeeniset kasvit. Yleisimpiä geenimuunneltuja kasveja ovat esimerkiksi maissi, soija ja rapsi. Suomessa on tehty gmo-kokeita ainakin ohralla, kauralla, perunalla, porkkanalla ja tomaatilla.

Markkinoitavalta geenimanipuloidulta tuotteelta edellytetään, että pakkauksessa on merkintä manipuloinnista. Myös tuotteen alkuperä tulee olla jäljitettävissä. Lihalta, maidolta ja kananmunilta ei edellytetä gm-merkintää, vaikka lähteenä ollut eläin olisikin syönyt gm-rehua. Suomessa gm-rehua käytetään jonkin verran mm. lihateollisuudessa. Osa suomalaisista teurastamoista on ilmoittanut toimittavansa sopimussikaloilleen gm-soijaa sisältävää rehua. Gm-kasvien on todettu vaikuttavan haitallisesti joihinkin eläimiin.

Gm-menetelmien käyttöönottoon maa-, elintarvike- ja metsätaloudessa liittyy riski luonnonmukaisen tuotannon edellytysten heikentymisestä. Siirtogeeninen kasvi voi levitä luonnossa useita kilometrejä alkuperäiseltä kasvupaikaltaan. Lisäksi mm. pölyttäjähyönteiset, tuulet, maatalouskoneet ja siementen käsittely voivat levittää gm-kasveja.

Gm-kasvi voi risteytyä muuntelemattomien kasvien kanssa siirtäen näihin muuntogeenejä. Esimerkiksi vuonna 2000 Saksassa havaittiin, että gm-rapsiin lisätty geeni siirtyi yli lajirajojen. Rapsiin lisättyä geeniä löytyi mehiläisten sisäelimistä. Gm-tuotevalmistaja Monsanton tuotteista on löydetty tuotteiden käyttöönoton jälkeen tuntemattomia geenejä.

Gm-kasveihin liittyy tiedon omistamista koskevia ristiriitoja. Patentein suojattujen gm-kasvien ominaisuuksien siirtyessä muihin kasveihin ja gm-kasvien vallatessa maa-alaa on olemassa riski riippuvuussuhteen syntymisestä maanviljelyn ja gm-organismeja tuottavien yhtiöiden välille. Esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa on vireillä useita kiistoja ja oikeusprosesseja, jotka liittyvät gm-kasvien sekoittumiseen muiden viljelijöiden satoihin ennakoitua laajemmin.

Euroopassa yli 170 lääniä ja yli 4500 kuntaa on julistautunut gmo-vapaiksi alueiksi. Suomessa mm. Espoo, Tuusula, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää ja Hyvinkää ovat päättäneet välttää gm-elintarvikkeita kunnallisessa joukkoruokailussa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Tampereen Ateria selvittää mahdollisuudet pidättäytyä muuntogeenisten ainesosien käytöstä. Mikäli toimenpide voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti, esitämme, että Tampereen Ateria pidättäytyy muuntogeenisten ainesosien käytöstä ja suosii sellaisia elintarviketuottajia, joiden käyttämät rehut ovat gmo-vapaita. Lisäksi esitämme, että Tampereen kaupunki asettaa omistamiensa peltolohkojen viljelyssä ja metsiensä hoidossa kiellon tai tiukat säädökset gm-kasvien käytölle. Päätös tulee huomioida myös ko. peltoja tai metsiä vuokrattaessa.

Tampereella 25.3.2009
Tampereen vihreä valtuustoryhmä