Tiedote 4.1.2019

Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (Vihr) on huolissaan yksityisen terveydenhuollon palveluntarjoajille maksettavien korvausten suuruudesta. Etenkin laboratorio- ja kuvantamispalveluissa yksityisen terveydenhuollon hinnat voivat olla jopa monikymmenkertaisia palveluiden tuottamisen todellisiin kustannuksiin nähden. Julkista rahaa näiden ylihinnoiteltujen palveluiden maksamiseen vaikuttaa kanavoituvan etenkin työterveyshuollon kautta.

Yhteiskunnan varoista maksetaan yksityisille terveysfirmoille suuria summia ylihinnoitelluilta vaikuttavista palveluista ja summat vaikuttavat valuvan suoraan yritysten tulosta kasvattamaan. Saamieni tietojen mukaan yksityisille yrityksille laboratorio- ja kuvantamispalveluista maksettavien Kela-korvausten summa on vuositasolla kymmeniä miljoonia euroja ellei peräti enemmän, Parviainen sanoo.

Kela korvaa yksityisen lääkäripalvelun toteuttamasta työterveyshuollosta 50 % tai 60 % Kelan määrittämiin enimmäiskustannuksiin saakka. On arvioitu, että terveydenhuollon laboratoriopalveluiden markkina on Suomessa vuositasolla noin 800 miljoonaa euroa. Tästä työterveyspalveluiden osuus on merkittävä.

Kuntalehti selvitti jo vuonna 2013, että yksityisen yrityksen perimät hinnat laboratoriotutkimuksista voivat olla jopa 24-kertaiset julkisessa omistuksessa olevan toimijan hintoihin. Ylen kuningaskuluttaja selvitti vuonna 2014, että palvelun hintaero saattoi halvimman ja kalleimman yksityisen yrityksen välillä olla lähes nelinkertainen. Aamulehden vuonna 2018 tekemän katsauksen mukaan hintaerot ovat edelleen samansuuruisia.

Myös valtiontilintarkastajat ovat kiinnittäneet asiaan huomiota. Kelan järjestelmällisen välinpitämätön asenne asiaan tuntuu käsittämättömältä. Luulisi olevan päivänselvää, että Sote-palvelujen rahoitus on tiukilla eikä varaa tällaisiin ylikompensaatioihin ole, Parviainen ihmettelee.

Esimerkiksi yksittäisen laboratoriotutkimuksen hinta saattaa julkisessa terveydenhuollossa olla noin euron kun sama testi voi maksaa yksityisen yrityksen toteuttamana jopa 38 euroa. Myös kuvantamispalveluiden osalta hintaerot ovat merkittäviä. Yksityisen yrityksen tarjoamana esimerkiksi magneettikuva voi olla useita satoja euroja julkista sairaalaa kalliimpi. Erot myös yksityisten yritysten välisissä hinnoissa ovat merkittäviä.

Samaan aikaan kun on esiin on noussut kysymyksiä mahdollisista ylikompensaatioista, vaikuttaa yksityinen terveydenhuolto olevan Suomessakin varsin kannattavaa liiketoimintaa. Esimerkiksi vuoden 2017 liikevoitot olivat monilla suurilla terveyspalveluyrityksillä kymmeniä miljoonia euroja.

Ylihinnoiteltujen palveluiden korvaaminen verorahoista kannustaa pitämään hinnat korkealla. Kun yksityisen puolen hinnat ovat monin kerroin tuotantokustannuksia korkeammat, on syytä kysyä, kuinka paljon verorahoja käytetään ylihinnoiteltujen palveluiden korvaamiseen, Parviainen toteaa. Hänen mukaansa ei ole kestävää julkisen varojen käyttöä tukea yksityistä terveyspalveluliiketoimintaa ylikompensaatioiden kautta.

Ensimmäisenä toimenpiteenä asian selvittämiseksi ja korjaamiseksi Parviainen on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen maksujen suuruudesta sekä niiden maksamiseen käytetyistä julkisista varoista. Parviainen kysyy hallitukselta kuinka suurilla summilla vuodessa Kansaneläkelaitos korvaa työterveyshoidon laboratorio- ja kuvantamispalveluja ja aikooko hallitus selvittää keinoja, joilla laboratorio- ja kuvantamispalveluista maksettavat korvaukset saataisiin lain edellyttämällä tavalla vastaamaan tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sen asemesta, että korvaukset tällä hetkellä perustuvat potilailta ja työnantajilta perittäviin kohtuuttomiin maksuihin.

Lisätietoja

Olli-Poika Parviainen
Kansanedustaja, Vihreän eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja
050 513 2005