Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi torstaina päätöslauselman, joka edistää merkittävästi intersukupuolisten ihmisten ihmisoikeuksia Euroopan neuvoston 47 jäsenmaassa.

”Päätöslauselma ottaa kantaa erittäin rajuihin ihmisoikeusloukkauksiin. Lapsella on syntyessään oikeus olla joutumatta lääketieteellisesti turhiin leikkauksiin. Kyse on lapsen oikeuksien toteutumisesta”, sanoo Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (vihr.).

Päätöslauselma kannustaa jäsenvaltioita kieltämään intersukupuolisten vauvojen lääketieteellisesti ei-välttämättömän sukuelinkirurgian ja helpottamaan intersukupuolisten mahdollisuutta sukupuolen juridiseen vahvistamiseen. Päätöslauselmassa painotetaan myös riittävän psykososiaalisen tuen tarvetta intersukupuolisten lasten vanhemmille ja intersukupuolisille ihmisille itselleen.

Intersukupuolisilla ihmisillä yksilön fyysiset sukupuolta määrittelevät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset.

”Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden edistämiseksi vaaditaan toimia. Tarvitsemme myös monipuolisen tiedon lisäämistä intersukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta”, sanoo Parviainen.

Suomessa valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE ehdottanut muun muassa, että intersukupuolisten lasten kirurgisesta sukupuolen muokkauksesta pidättäyttäisiin siihen saakka, kunnes lapsi tai nuori pystyy ottamaan siihen itse kantaa.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Parlamentaariseen yleiskokoukseen osallistuu jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien yli 700 kansanedustajaa eri maista. Yleiskokous on koolla Ranskan Strasbourgissa 9.–13.10.2017.