KK 151/2018 vp

Kirjallinen kysymys hoivatyön olosuhteista

KK 133/2018 vp

Kirjallinen kysymys vihapuheeseen puuttumisesta lainsäädännön keinoin

KK 101/2018 vp

Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijalasten oikeuksien totetumisesta

KK 75/2018 vp

Kirjallinen kysymys pakkoavioliitoista

KK 623/2017 vp

Kirjallinen kysymys Tampereen Työväen Teatterin toimintaedellytyksistä

KK 616/2017 vp

Kirjallinen kysymys toimeentulotuesta ja vahingonkorvauksista

KK 178/2017 vp

Kirjallinen kysymys yksilöllisen käsittelyn toteutumisesta turvapaikkaprosessissa

KK 124/2017 vp

Kirjallinen kysymys nimitysprosessien avoimuudesta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen yhteydessä

KK 107/2017 vp

Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 678/2016 vp turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista

KK 580/2016 vp

Kirjallinen kysymys viharikosten torjunnasta ja ehkäisystä

KK 431/2016 vp

Kirjallinen kysymys nettiäänestyksen kokeilemisesta neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä

KK 420/2016 vp

Kirjallinen kysymys maksuhäiriöden ennalta ehkäisemisestä ja ns. pikalainoihin liittyvän lainsäädännön tarkistamisesta

KK 313/2016 vp

Kirjallinen kysymys Maahanmuuttoviraston turvallisen maan määrittelyn kriteereistä ja niihin liittyvästä päätöksenteosta

KK 304/2016 vp

Kirjallinen kysymys Microsoft Mobile Oy:n toiminnan loppumisesta ja äkillisistä rakennemuutoksista

KK 219/2016 vp

Kirjallinen kysymys ns. tekijänoikeuskirjeistä ja tekijänoikeusrikkomuksiin liittyvän lainsäädännön selkeyttämisestä

KK 216/2016 vp

Kirjallinen kysymys verojärjestelyjä koskevien tietojen antamisesta Euroopan parlamentin erityisvaliokunnalle

KK 133/2016 vp

Kirjallinen kysymys taidenäyttelykorvausten kehittämisestä ja näyttelytoiminnan turvaamisesta

KK 267/2015 vp

Kirjallinen kysymys lainvalmistelun avoimuudesta ja hyvästä hallinnosta

KK 145/2015 vp

Kirjallinen kysymys henkilöjunaliikenteen palvelutason turvaamisesta