Vaikutan myös Vihreän liiton sisällä. Olen istunut kaksi kautta puoluetta johtavassa puoluehallituksessa ja johtanut mm. Tampereen vihreää kunnallisjärjestöä ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittoa. Tällä hetkellä olen Vihreän eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja ja keskityn edistämään vihreää politiikkaa eduskunnasta käsin.

Johdin myös vihreiden uuden poliittisen tavoiteohjelman valmistelua. Ohjelma hyväksyttiin puoluekokouksessa kesällä 2018. Ohjelmakausi on 2019-2023. Ohjelma toimii kaikkea poliittista toimintaamme ohjaavana yleisenä linjapaperina ja siitä käy ilmi monia tavoitteitamme tulevalle kaudelle.

Aiemmin toimin mm. kuusi vuotta sihteerinä vihreiden liikennepoliittisessa työryhmässä useamman vuoden ajan ensin sihteerinä ja myöhemmin puheenjohtajana. Vuonna 2012 vastasin vihreiden valtakunnallisen kunnallisvaaliohjelman valmistelusta. Toimiessani viime vuosikymmenellä kansanedustajan avustajana olin sihteerinä liikennepoliittisen työryhmän lisäksi myös kuntien ilmastopolitiikkaa valmistelevassa työryhmässä. Lisäksi olen vuosien varrella ollut jäsenenä mm. puolueen tietoyhteiskunta-, ympäristö- ja periaateohjelmatyöryhmissä.

Vihreiden vuosittaista puoluekokousta olen johtanut neljästi ja paikallisten yhdistysten tapahtumia olen juontanut lukuisia kertoja. Puolueen puheenjohtajaksi olin ehdolla vuonna 2017. Vaikka en tullut valituksi, oli ilo olla mukana kampanjoimassa ja kiertämässä maata!

Luentoja tai alustuksia vihreiden tilaisuuksissa olen pitänyt lähes lukemattomia. Yhdistystoiminnasta luovuin siirryttyäni ensin valtuustoryhmän puheenjohtajaksi ja sittemmin kansanedustajaksi, mutta osallistun esimerkiksi puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan kokouksiin ajoittain edelleen kansanedustajan ominaisuudessa.

Puolueen sisäiset luottamustoimeni: