Tiedote 21.12.2012

Tampereella Kokoomuksen ja RKP:n, sosialidemokraattien, vihreiden ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät ovat edenneet kaupungin luottamushenkilöpaikkojen jaossa ja ohjelmatyössä.

Aikaisemmin on sovittu että Anna-Kaisa Ikonen valitaan 21.1.2013 pormestariksi.
Nyt on sovittu apulaispormestareiden tehtäväjaot seuraavasti:  terveyttä ja toimintakykyä ja ikäihmisten palvelut Mikko Aaltonen (vas), lasten ja nuorten palvelut Leena Kostiainen (kok), osaamis-, elinkeino- ja sivistyspalvelut  Olli-Poika Parviainen (vihr.) ja yhdyskuntapalvelut Pekka Salmi (sd). Apulaispormestarit ovat myös valtuutosryhmiensä puheenjohtajia. Apulaispormestarit toimivat lautakuntien puheenjohtajina.

Lisäksi on sovittu että valtuuston puheenjohtajaksi tulee sosiaalidemokraatti, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kokoomuksen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi vihreiden edustaja.
Kaupunginhallituksen yhdestätoista (11) jäsenestä pormestaripuolueet nimeävät yhdeksän edustajaa, joista kokoomuslaisia neljä, sosiaalidemokraatteja kolme, yksi vihreä ja yksi vasemmistoliittolainen. Valtuustoryhmät päättävät henkilöistä tammikuussa 2013.
Tampereen pormestariohjelma on nyt valtuustoryhmien käsittelyssä. Ohjelman nimi on Uusi Tampere, tervetuloa. Ohjelman henki on:  Uuden Tampereen tulevaisuus on tänään, ja me teemme sen yhdessä.

Pormestariohjelmaa on valmisteltu neljässä työryhmässä, joissa on on ollut edustajia kaikista neljästä valtuustoryhmästä. Pormestariohjelma Uusi Tampere tähtää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kaupungin kehitykseen.

Pormestariohjelman johtava periaate on kaupungin talouden tasapainottaminen, tavoitteena ylijäämäinen talousarvio vuonna 2015 ja samalla riittävät ja laadukkaat palvelut. verotuksen tasoa ja veropohjan laajuutta voidaan tarkastella valtuustokauden aikana.  Suurten investointien päätösaikataulu ja rahoitus sovitaan tarkasti.

Palveluita halutaan samalla kehittää, erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan. Kaupungin henkilökunnan ja kaupunkilaisten osallisuutta palveluiden kehittämisessä korostetaan.

Tulevat apulaispormestarit kommentoivat ohjelmaluonnosta. Mikko Aaltonen on tyytyväinen että perusterveydenhuoltoa ja terveyskeskuksia halutaan nyt vahvistaa. Leena Kostiainen pitää merkittävänä että lastensuojelua ja peruspalveluja aiotaan sovittaa paremmin yhteen, jolloin tukea tarvitsevat perheet saavat apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Olli-Poika Parviainen pitää tärkeänä Tampereen halua toteuttaa nuorten yhteiskuntatakuu. Pekka Salmi toteaa kaavoituksen vauhdittamisen ja yritystonttien saatavuuden kehittävän kaupunkia oikealla tavalla.

Tuleva pormestari Anna-Kaisa ikonen toteaa ohjelman olevan hyvin ihmisläheinen, jossa laajempi seudullinen yhteistyö korostuu monella tavalla. Ikonen korostaa että Tampere on Suomen kakkoskeskus, jolla on keskeinen ja vastuullinen rooli valtakunnallisena kulttuurin-, palveluiden, liikenteen, asutuksen ja vetovoiman keskuksena, joillain aloilla Tampereen seutu on myös merkittävä maailmanluokan keskus.

Valtuustoryhmät käsittelevat ohjelmaluonnosta vuodenvaiheen aikana. Lopullisesti ohjelma annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi  pormestarivalinnan yhteydessä.