SOPIMUS

Sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet sopivat vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeisestä luottamustehtävien jaosta ja poliittisesta yhteistyöstä seuraavaa.

Neuvottelun käynnistäminen vaalien jälkeen

Vaalituloksen perusteella suurin valtuustoryhmä käynnistää neuvottelut, johon kutsutaan kaikki valtuustopaikkoja saaneet ryhmät. Vaalien jälkeiset neuvottelut aloitetaan ryhmien yhteisellä tapaamisella ja vaalituloksen toteamisella vaali-iltana klo 23 Tampereen kaupungin virastotalolla. Varsinaiset neuvottelut käynnistetään vaalien jälkeisenä päivänä klo 10.00 virastotalolla. Suurimman valtuustoryhmän puheenjohtaja toimii tilaisuuden puheenjohtajana ja tarvittaessa kokoonkutsujana. Tilaisuudessa tunnustellaan eri ryhmien näkemyksiä pormestarin valinnasta ja pormestariohjelman sisällöstä.

Neuvotteluja käydään kahdesta asiakokonaisuudesta erikseen: ohjelmallinen poliittinen yhteistyö ja paikkajako. Neuvotteluja jatketaan poliittisen ohjelmallisen yhteistyön osalta niiden ryhmien kesken, joiden välillä sisällöllinen yhteistyö nähdään mahdolliseksi. Pormestariryhmittymä muodostetaan sisällöllisen ohjelmallisen yhteistyön pohjalta. Vaalituloksen perusteella suurimman ryhmän pormestariehdokas johtaa ohjelmaneuvotteluita. Luottamuspaikkojen jaosta on alla erillinen kohta.

Paikkajaon periaatteet

Paikkajakoa varten perustetaan työryhmä. Työryhmään kuuluvat kaikki valtuustopaikkoja saaneiden ryhmien edustajat.

Pormestarin ja apulaispormestareiden paikat jaetaan yhteisesti neuvotellenpormestariryhmittymän kesken. Muut kaupungin luottamushenkilöpaikat ja kaupungin kokonaan omistamien yhteisöjen paikat jaetaan kaikkien valtuustopaikkoja saaneiden ryhmien kesken. Paikkajako suoritetaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti siten, että suhteellisuus lasketaan valtuuston valittavista luottamustoimipaikoista ryhmien koon mukaisesti. Tekniset vaaliliitot ovat sallittuja siten, että muodostetun teknisen vaaliliiton koko on enintään seitsemän valtuutettua. Tällöin vaalitulos määrittelee kullekin ryhmälle tulevan paikkamäärän. Paikkajako suoritetaan siten, että ryhmät valitsevat paikkoja kukin vuorollaan d`Hondtin menetelmän vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä. Jaettavat luottamustoimipaikat jaetaan koreihin, ja valinnat tehdään koreittain. Korit ovat 1) valtuuston puheenjohtajisto + kaupunginhallituksen jäsenet sekä varajäsenet, 2) tilaajalautakunnat, 3) tuotannon johtokunnat ja 4) suuret yhtiöt. Sopijaosapuolet jatkavat paikkajakoon soveltuvan ns. pisteytysjärjestelmän kehittämistä.

Suurin ryhmä saa valita luottamuspaikoista lukuun ottamatta pormestaria ja apulaispormestareita ensimmäisenä. Mikäli suurin ryhmä saa pormestarin paikan, siirtyy ensimmäinen valinta toiseksi suurimmalle ryhmälle.

Jos pormestarin valintatapaan tulee lainsäädännöllisiä muutoksia, sopimusta tarkistetaan. Sopimusta paikkajaosta voidaan tarkistaa ja kehittää lisää yhdessä ryhmien kanssa sopien.

 

Tampereella 12.3.2012

ALLEKIRJOITUKSET

Leena Kostiainen
puheenjohtaja, Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä

Harri Airaksinen
puheenjohtaja, Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry

Miia-Hannele Vuori
kunnallissihteeri, Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry

Pekka Salmi
puheenjohtaja, Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Atanas Aleksovski
puheenjohtaja, Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Olli-Poika Parviainen
puheenjohtaja, Tampereen vihreä valtuustoryhmä

Tommi Pfander
puheenjohtaja, Tampereen Vihreät ry

Mikko Aaltonen
puheenjohtaja, Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä

Anne Karinen
puheenjohtaja, Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestö ry