SIVUA PÄIVITETÄÄN

Lista jättämistäni valtuustoaloitteista ja vihreiden ryhmäaloitteista löytyy alta. Vihreä valtuustoryhmä suosii nykyisin ryhmäaloitteita.

Otan mielelläni vastaan ehdotuksia ja ideoita valtuustoaloitteiksi. Jos jokin on siis mielessä, minuun saa ja kannattaa olla yhteydessä.

Kaikkiin Tampereella jätettyihin valtuustoaloitteisiin voi tutustua Tampereen kaupungin sivuilla.

 

15.12.2014 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin ostolaskujen julkaisemiseksi

 

10.11.2014 Valtuustoaloite MARAK-riskienarviointimenetelmän käyttöönottamiseksi osana lähisuhdeväkivallan ehkäisyä

 

15.9.2014 Valtuustoaloite katuruokakulttuurin lisäämiseksi Tampereelle

 

18.8.2014 Valtuustoaloite maauimalan saamiseksi Tampereelle
Maauimala sisällytettiin kaupungin talousarvioon.

 

26.5.2014 Valtuustoaloite Tampereen hakeutumiseksi robottiautojen kokeilualueeksi 
Kaupunginvaltuusto päätti, että Tampere lähtee hakemaan lupaa rajatun robottiautojen kokeilualueen perustamiseksi.

 

12.5.2014 Valtuustoaloite joukkoliikenteen saatavuuden parantamiseksi hätälinjoja käyttöönottamalla

 

17.2.2014 Valtuustoaloite julkisen taiteen edistämiseksi
Kaupunginvaltuusto päätti, että periaatteet julkisen taiteen käytöstä ja hankintojen koordinoinnista sekä toteutusvaihtoehdot taidehankintojen sisällyttämiseksi merkittäviin rakennushankkeisiin ja kaupunkisuunnitteluun valmistellaan siten, että ne ovat käytettävissä vuoden 2016 talousarvion valmistelutyössä.

 

11.11.2013 Valtuustoaloite julkisen ruokailun ylijäämäannosten myymiseksi
Aloitte ei johtanut toimenpiteisiin.

 

21.10.2013 Valtuustoaloite kaupungin työmatkakäytäntöjen muuttamiseksi kaikille kulkumuodoille tasa-arvoiseksi

 

19.8.2013 valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttämisestä Nižni Novgorodin kanssa

 

19.8.2013 valtuustoaloite Laukontorin toriaikojen pidentämiseksi kesäksi 2014
Kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli taloudellista estettä ei ole, toteutetaan iltatorikokeilu kesällä 2014. Kokeilun perusteella päätetään iltatoritoiminnan jatkoedellytyksistä.

 

19.8.2013 valtuustoaloite ruokailu- ja grillauspaikkojen rakentamiseksi kaupungin puistoihin ja rannoille

 

17.6.2013 valtuustoaloite kehittämiskävelyjen toteuttamiseksi Tampereella

 

15.4.2013 valtuustoaloite Tampereen kaupungin uimahallipalvelujen yhdenvertaisemmasta järjestämisestä
Vastauksessa todettiin, että uimahallien henkilökunnan kouluttamiseen tullaan panostamaan, mutta pukutiloihin ei voi tällä erää tehdä rakenteellisia muutoksia.

 

18.2.2013 valtuustoaloite liikennebiokaasun käyttöönottamiseksi kaupunkikonsernin sekä liikennepalveluiden tuottajien ajoneuvoissa

 

22.10.2012 valtuustoaloite veroparatiisien torjumiseksi

 

22.10.2012 valtuustoaloite kokopäiväisen kävely- ja pyöräilysuunnittelijan toimen perustamiseksi
Vastauksessa todettiin, että kävely- ja pyöräilysuunnittelun resursseja on jo suunnittelussa lisätty ja tullaan myös tilaajapuolella vuonna 2014 lisäämään.

 

18.6.2012 valtuustoaloite säästöjen kustannusvaikutusten arvioinnista
Vastauksessa todettiin, että kaupungin päätöksenteossa otetaan soveltuvin osin käyttöön Suomen Kuntaliiton suositus vaikutusten ennakkoarvioinnissa kunnallisessa päätöksenteossa.

 

16.4.2012 valtuustoaloite Tampereen kaupungin ulkoilualueisiin liittyvien palveluiden parantamiseksi

 

13.2.2012 valtuustoaloite etsivän päihdetyön parantamiseksi ja alkoholistien hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi
Aloite käsiteltiin muiden talousarvioaloitteiden kanssa. Aloite ei johtanut muutoksiin.

 

12.12.2011 valtuustoaloite laajennetun aurinkoenergian käyttäänottamiseksi Vuoreksen koulukeskuksessa
Vastauksessa todettiin, että hanke ei olisi taloudellisesti kannattava. Aloite ei johtanut toimenpiteisiin.

 

13.6.2011 valtuustoaloite Tampereen kaupungin metsien suojelemiseksi Teiskossa
Vastauksessa todettiin, että useita aloitteessa mainittuja alueita sisältyy luonnonsuojeluohjelmaehdotukseen. Aloite ei johtanut muihin toimenpiteisiin.

 

7.3.2011 valtuustoaloite vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi ja avoimen toimisto-ohjelmiston käyttöönottamiseksi Tampereen kaupunkikonsernissa
Vastauksessa todettiin, että kaupungilla on jo käytössä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, ja uusia kokeiluja käynnistetään. Aloite ei johtanut muihin toimenpiteisiin.

 

15.12.2010 valtuustoaloite luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamiseksi
Vastauksessa todettiin, että kaupunki ei voi lain mukaan kerätä ja julkaista tietoa luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista, mutta luottamushenkilöt voivat vastaisuudessa itse julkistaa tiedot kaupungin sivuilla. Aloite ei johtanut muihin toimenpiteisiin.

 

15.12.2010 valtuustoaloite rollaattorin käyttäjien joukkoliikennepalvelun turvallisuuden sujuvuuden parantamiseksi
Vastauksessa todettiin, että rollaattorin käyttäjien kannalta linja-automatkan maksuttomuutta parempi vaihtoehto on palvelubussiliikenteen kehittäminen. Aloite ei johtanut toimenpiteisiin.

 

13.10.2010 valtuustoaloite virtuaalivaltuuston kehittämiseksi ja esityslista- ja pöytäkirjahaun käytettävyyden parantamiseksi
Vastauksessa todettiin, että kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia tullaan kehittämään. Aloite ei johtanut muihin toimenpiteisiin.

 

15.9.2010 valtuustoaloite kotisairaalatoiminnan laajentumismahdollisuuksien selvittämiseksi
Aloite ei johtanut toimenpiteisiin

 

21.4.2010 valtuustoaloite neuvoloiden terveydenhoitajien imetystietämyksen parantamiseksi ja imetyspoliklinikan perustamiseksi
Vastauksessa todettiin, että neuvontaan ja ohjaukseen sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen kiinnitetään huomiota. Aloite ei johtanut muihin toimenpiteisiin.

24.3.2010 valtuustoaloite omalääkäri, omahoitaja, oma sosiaalityöntekijä-ryhmän perustamiseksi asunnottomille
Aloite käsiteltiin muiden talousarvioaloitteiden kanssa

 

13.5.2009 valtuustoaloite lukiokirjapankin perustamiseksi
Aloite ei johtanut toimenpiteisiin

 

25.3.2009 valtuustoaloite maahanmuuttajanuorten työllistämiseksi kaupungin kesätöihin
Aloite hyväksyttiin

 

25.3.2009 valtuustoaloite gmo-vapauden (geenimunneltu organismi) edistämiseksi Tampereella
Tampereen metsät ja pellot asetettiin GMO-vapaiksi ja Tampereen Ateria suosii GMO-vapautta hankintakriteereissään

 

18.2.2009 valtuustoaloite lakiasiainavun järjestämiseksi Tampereen kaupungin työntekijöille työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäyntiasioissa
Aloite hyväksyttiin osittain (vastaus aloitteeseen)

 

20.8.2008 valtuustoaloite naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymiseksi
Aloite hyväksyttiin.

 

18.6.2008 valtuustoaloite uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi
Vastauksessa todettiin, että Tampereen sähkölaitoksen energiantuotannossa uusiutuvan energian osuutta on mahdollista kasvattaa.

 

18.6.2008 valtuustoaloite kevyen liikenteen asiahenkilön tehtävän perustamiseksi
Aloite on toteutunut, joskin vakanssi on eri nimellä.

 

21.11.2007 valtuustoaloite BMX-pyöräilyn tukemiseksi Tampereella
Aloitteelle ei valitettavasti löytynyt budjettirahaa.

 

24.10.2007 valtuustoaloite langattoman verkon saamiseksi liikennelaitoksen busseihin
Busseihin suunnitellaan langaton verkko reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän uusimisen yhteydessä.

 

20.6.2007 valtuustoaloite WC-tilojen hankkimiseksi kaupungin puistoihin
WC-tilat rakennetaan ensin Koskipuistoon ja sen jälkeen Sorsapuistoon. Koskipuiston tilat on toteutettu.

 

22.11.2006 valtuustoaloite monipuolisen taideopetuksen turvaamiseksi Tampereen ammattikorkeakoulussa
Osallistuin aloitteen käsittelyyn Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnassa. Aloite syntyi reaktiona ammattikorkeakoulun puolelta nousseeseen ajatukseen ohjata taideopetusta vahvasti kohti mediataidetta, muiden taiteenteon keinojen kustannuksella. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, sillä Tampereen kaupunki kävi onnistuneet neuvottelut asiasta opetusministeriön kanssa eikä ammattikorkeakoulun tarvitse toistaiseksi tarkistaa taidekoulutuksensa oppilaspaikkojen määrää.

 

21.6.2006 valtuustoaloite joukkoliikennelipun tarjoamiseksi Tampereelle muuttaville
Aloitteessa esitetty joukkoliikennelippu on luvattu toteuttaa. Joukkoliikenneyksikkö vitkuttelee.

 

22.2.2006 valtuustoaloite apuvälinepäivystyspalvelun kehittämiseksi
Esittämiäni päivystysajan ulkopuolella tehtäviä ostopalveluratkaisuja ei toteuteta, koska Tampereelta puuttuu niitä toteuttava yritys. Asiaan on palattava myöhemmin uudestaan.

 

18.1.2006 valtuustoaloite kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi
Osa aloitteen sisältämistä ehdotuksista toteutettiin.

 

10.8.2005 valtuustoaloite langattoman tietoverkon toteuttamiseksi
Langaton lähiverkko toteutettiin ja sitä kehitetään edelleen osana Langaton Tampere -hanketta. Esittämääni säteilyseurantatutkimusta ei aiota toteuttaa.

 

22.6.2005 valtuustoaloite katutaiteen tukemiseksi Tampereella
Kaupunki sitoutui etsimään seiniä katutaiteilijoiden käyttöön ja järjestämään katutaiteilijoille ilmaisukanavia. Yksi aloitteen tärkein saavutus oli se, että lukkiutuneet asenteet katutaidetta kohtaan saatiin tuuletettua kaupungin muuttaessa suhtautumistaan eurooppalaisempaan suuntaan. Aloitteen myötä järjestettiin teematapahtuma vuoden 2007 aikana.