Toimin kansanedustajana eduskunnassa kaudella 2015-2019. Toimin tällöin vihreän eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja olin hallintovaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen. Lisäksi olin vihreiden edustaja ihmisoikeusasioihin keskittyvän Euroopan Neuvoston Suomen valtuuskunnassa.

Toimin myös mm. parlamentaarisissa liikennetyöryhmissä ja tiedustelulakien uudistamista valvoneessa seurantaryhmässä. Eduskunnassa on myös erilaisia sisäisiä työryhmiä, joissa kansanedustajat toimivat: olin jäsen esimerkiksi eduskunnan turvallisuustyöryhmässä ja olin jäsen talon perusparannuksesta vastanneessa puhemiehen johtamassa Rakennustoimikunnassa. Lisäksi olen edustanut Suomea erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Eduskunnassa on myös paljon erilaisia ystävyysryhmiä ja teemaryhmiä, joissa olin mukana.

Hyvän katsauksen työhöni saa toivottavasti myös vuosikertomuksistani, joissa valotin toimintaani yksityiskohtaisemmin:

Lisätietoja sekä esimerkiksi käyttämäni puheenvuorot löytyvät eduskunnan sivuiltani.

Tietoa tekemistäni aloitteista ja valtiopäivätoimista löytyy täällä.