Minut valittiin eduskuntaan kevään 2015 vaaleissa. Toimin vihreän eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja olen hallintovaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen. Lisäksi olen vihreiden edustaja ihmisoikeusasioihin keskittyvän Euroopan Neuvoston Suomen valtuuskunnassa.

Olen jäsen myös ministeri Anne Bernerin johtamassa parlamentaarisessa liikenneverkkotyöryhmässä sekä ministeri Anu Vehviläisen johtamassa parlamentaarisessa Tulevaisuuden Kunta -työryhmässä. Olen toiminut myös mm. tiedustelulakien uudistamista valvovassa seurantaryhmässä. Eduskunnassa on myös erilaisia sisäisiä työryhmiä, joissa kansanedustajat toimivat: olen jäsen esimerkiksi eduskunnan turvallisuustyöryhmässä ja olin jäsen talon perusparannuksesta vastanneessa puhemiehen johtamassa Rakennustoimikunnassa. Lisäksi olen edustanut Suomea erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Eduskunta kokoontuu tiistaista perjantaihin. Tällöin päiväni kuluvat pitkälti valiokunnissa, täysistunnoissa ja eduskuntatyöhön liittyvissä tapaamisissa ja kokouksissa. Maanantaisin kansanedustajilla on maakuntapäivä ja työskentelen Pirkanmaalla. Myös Tampereen kaupunginvaltuusto ja valtuustoryhmät kokoontuvat maanantaisin. Muina aikoina osallistun aktiivisesti esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin, joista löytyy lisätietoa kalenteristani.

Hyvän katsauksen työhöni saa toivottavasti myös vuosikertomuksistani, joissa valotan toimintaani yksityiskohtaisemmin:

Lisätietoja sekä esimerkiksi käyttämäni puheenvuorot löytyvät eduskunnan sivuiltani.

Tietoa tekemistäni aloitteista ja valtiopäivätoimista löytyy täällä.