Olli-Poika Parviainen
opp (at) ollipoikaparviainen.fi
syntynyt 1980 Raumalla
kotipaikka Hämeenlinna
avioliitossa, kaksi lasta

 

Koulutus

 • Tohtorikoulutus. Tampereen yliopisto. Doctoral Programme in Information Studies and Interactive Media. 2019 alkaen. Kesken.
 • Filosofian maisteri, Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö, internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta. Sivuaine journalistiikka ja viestintä. Pro gradu arvosanalla kiitettävä: Digitaalinen pelaaminen ikäihmisten elämässä. 16.6.2016 / Master of Science, University of Tampere, Master’s Degree Programme in Internet and Game Studies. Minor: Journalism and Communication. 16.6.2016
 • Medianomi AMK, Tampereen ammattikorkeakoulu, Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedian suuntautumisvaihto. 29.10.2004
 • Ylioppilas, Rauman Lyseon Lukio 30.5.1999

Osaamisen painopisteitä

Kunta- ja yhteiskuntapäätöksenteko, julkishallinto ja -talous, sidosryhmä- ja yhteiskuntasuhteet, lainsäädäntö (kansainvälinen), teknologian kehitykseen ja digitalisaatioon sekä niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvät kysymykset, digitalisaation sääntely, sisäinen ja kansallinen turvallisuus, strategia, viestintä, tiimi- ja lähijohtaminen, projektijohtaminen, kunta- ja kaupunkikehitys, osakeyhtiöiden hallitustyöskentely ym.

Keskeinen työkokemus

 • Kaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki. 23.8.2021 alkaen. Työtehtävinä kaupunkikonsernin johtaminen.
 • Valtiosihteeri, Sisäministeriö, määräaikainen virkasuhde 19.6.2019-17.8.2021. Työtehtävinä ministeriön ylimmän johdon tehtävät, sisäministerin sijaistaminen, säädösvalmistelun ohjaaminen, ministerityöryhmät ja muut hallituksen määräämät tehtävät.
 • Kansanedustaja, Suomen Eduskunta, 19.4.2015-17.4.2019
 • Apulaispormestari, Tampereen kaupunki, 1.12.2011-11.5.2015. Vastuualueina osaamisen ja elinkeinojen sekä sivistyksen ja elämänlaadun kokonaisuudet kaupunkikonsernissa. Työtehtävinä mm. varapormestarin tehtävät, vastuuprosessien ja tiimien johtaminen, päätösvalmistelun ohjaaminen, viestinnän johtaminen, kaupungin edustaminen ja kaupunkikonsernin johtoryhmän jäsenen tehtävät.
 • Freelance-yrittäjä. T:mi OPP6, 4.2007-4.2013. Tiedotus, verkkoviestintä ja sisällöntuotanto eri tilaajille. Lisäksi avustajapalveluja eduskunnan kanslialle 2007-2009. Aiemmin samoja tehtäviä freelance-työntekijänä 2003-2007.
 • Tuntiopettaja, Tampereen ammattiopisto, maahanmuuttajakoulutus, 23.8.2010-31.11.2011. Tehtävänä tietotekniikan ja digitaitojen opettaminen maahanmuuttajille kotouttavassa koulutuksessa.
 • Pääsihteeri, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, 19.10.2009-31.8.2010. Tehtävinä yleiset esimiestehtävät, toiminnan ja talouden koordinointi ja hallinnon järjestäminen
 • Kansanedustajan avustaja, eduskunta. 1.8.2004.-16.10.2009. Tehtävinä mm. valtiopäivätointen ja poliittisten asioiden valmistelu, viestinnästä vastaaminen, sidosryhmätoiminta ja muut tehtävät. Lisäksi kampanjapäällikkö useissa vaaleissa.
 • Tuottaja, (konsepti)suunnittelija, Second Brain Oy 1.2003-6.2006. Tehtävinä yrityksen yleishallinto, viestintä, henkilöstöasiat, projektituottajan tehtävät, ohjelmistotuotekonseptien suunnittelu ja pelikäsikirjoittaminen.

Muu työkokemus ja koulutus

 • Kauppakamari HHJ PJ (Hyväksytty Hallituksen Puheenjohtaja, CBM Chairperson) -tutkinto 2020
 • Kauppakamari, HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen, CBM) -tutkinto 2019
 • Sitra, 11. kestävän talouden johtamiskurssi 2017
 • Puolustusvoimat, 217. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi, 2016
 • Luennoitsija, 2003 alkaen. Lisätietoa puhetilaisuuksista kalenterissani ja aiempien puhetilaisuuksien arkistossa.
 • Projektityöntekijä, Vihreä eduskuntaryhmä, 1.-12.2005. Viestintä.
 • Henkilökohtainen avustaja, 9.6.2003-13.6.2004
 • Toimistosihteeri (siviilipalvelus), Rauman Kaupungin sosiaalitoimi, sosiaalivirasto 10.1999-1.2001
 • Teollisuusmyyjä, Rauman Akku Oy kesät 1996-1999 ja 2001

Luottamustoimet ja muut tehtävät, Valtioneuvosto, Eduskunta, valtionhallinto ja niihin liittyvät

 • Valtiosihteerinä sisäministeriön johtoryhmän varapuheenjohtaja, useita valtionhallinnon tehtäviä sekä sisäministeriön EU- ja kv-asioiden kysymyksiä 2019-2021
 • Valtiosihteerinä valtioneuvoston ministerityöryhmät: Työllisyyden edistäminen, Sote, Osaaminen-, sivistys- ja innovaatiot, Oikeusvaltion kehittäminen ja sisäinen turvallisuus, 2019-2021
 • Valtioneuvoston väestöpoliittisen selvityshankkeen ohjausryhmän jäsen 5.2020-2021
 • Sisäministeriön Covid-19-valmiustoimikunnan jäsen, Vihreän hallitusryhmän Covid-19-tiimin puheenjohtaja sekä muut epidemian torjunnan ohjaukseen liittyvät tehtävät. 2.2020-6.2021
 • Valtioneuvoston tulevaissuusselonteon ohjausryhmän jäsen 2.2020-8.2021
 • Posti Group Oyj:n toiminnan tulevaisuuden edellytyksiä arvioivan valtiosihteerityöryhmän jäsen 1.2020-8.2020
 • Hallitusneuvottelut 2019, Rinteen/Marinin hallituksen hallitusohjelman Eurooppa-politiikan työryhmän puheenjohtaja, Valtioneuvosto. 5.-6.2019
 • Hallintovaliokunnan jäsen 9.6.2015-17.4.2019
 • Tulevaisuusvaliokunnan jäsen 9.6.2015-17.4.2019
 • Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen 5.5.2015-8.6.2015
 • Eduskunnan ja kulttuuri- ja taide-elämän yhteistyötä edistävän Arkadia-seuran hallituksen jäsen 6.2015-17.4.2019
 • Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen 9.6.2015-17.4.2019
 • Euroopan neuvoston tasa-arvoasioiden komitean varajäsen 6.2015-17.4.2019
 • Euroopan neuvoston tasa-arvoasioiden komitean vähemmistöasioita käsittelevän jaoston varapuheenjohtaja 6.2015-17.4.2019
 • Euroopan neuvoston tasa-arvoasioiden komitean vammaisasioita ja inkluusiota käsittelevän jaoston jäsen 6.2016-17.4.2019
 • Euroopan Neuvoston naisiin kohdistuvan ja sukupuoliperustaisen väkivallan vastaisen työryhmän jäsen 2016-17.4.2019
 • Liikenne- ja viestintäministeriö, parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän jäsen 3.2017-3.2018
 • Liikenne- ja viestintäministeriö, parlamentaarisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän jäsen, 4.2018-12.2018
 • Oikeusministeriö, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNOn jäsen 11.2.2016-2020
 • Sisäministeriö, Poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen 23.1.2015 – 30.4.2019.
 • Sisäministeriö, tiedustelulakien uudistamisen parlamentaarisen seurantaryhmän varajäsen 11.12.2015–31.12.2016. Vihreiden tiedustelulakivastaava lakien hyväksymiseen asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varajäsen 29.10.2015-5.2018
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston jäsen 2016-5.2018
 • Valtiovarainministeriö: Tulevaisuuden kunta – parlamentaarisen työryhmän jäsen 1.1.2016-30.3.2019
 • Eduskunta, turvallisuuden kehittämistyöryhmä TUKE, jäsen 1.2018-4.2019
 • Eduskunta, rakennustoimikunnan jäsen 6.2015-17.4.2019
 • Eduskunta, Vierailijatyöryhmä VISITOR4, jäsen 2016-2017

Luottamustoimet ja muut tehtävät, Tampereen kaupunki

 • Tampereen Kaupunginvaltuutettu (vihr.) 2009-2021. 1. Varavaltuutettu 2004-2008
 • Tampereen pormestarin 4. varahenkilö 11.2011-1.2013 ja 3. varahenkilö 2.2013-5.2015. Terveyttä toimintakykyä edistävien palvelujen apulaispormestarin varahenkilö 11.2011-1.2013. Yhdyskuntapalvelujen apulaispormestarin varahenkilö 2.2013-5.2015
 • Tampereen kaupungin elinkeinorahaston toimikunnan jäsen, 9.2013-5.2015
 • Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän hallituksen jäsen 2013-6.2015, varajäsen 2009-2012
 • Tampereen kaupungin sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan puheenjohtaja 12.2011-5.2015
 • Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnan puheenjohtaja 12.2011-5.2015, varapuheenjohtaja 18.6.2008-14.1.2009, varajäsen, 1.1.2007-18.6.2008, kaupunginhallituksen edustaja 1.2011-11.2011.
 • Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman seutuohjausryhmän puheenjohtaja, 2.2015-5.2015
 • Tampereen kaupungin kasvusopimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja 1.2015-5.2015
 • Tampereen kaupungin työllisyyspaketin ohjausryhmän puheenjohtaja 2014
 • Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon ohjausryhmän puheenjohtaja, 28.2.2013-5.2015
 • Nuorten yhteiskuntatakuuta Tampereella ohjaavan työryhmän puheenjohtaja 16.8.2012-5.2015
 • Avoin Tampere -strategisen elinkeinohankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 28.3.2012-5.2015
 • Tampereen kaupungin ja yliopiston mediakasvatuksen professuurin ohjausryhmän jäsen 2012-5.2015
 • Tampereen Näsilinnan uudiskäyttöä suunnittelevan työryhmän puheenjohtaja 2012
 • Tampereen EU-toimiston ohjausryhmän puheenjohtaja 2012-5.2015
 • Tampereen työllisyydenhoidon uudistustyöryhmän puheenjohtaja 2012
 • Tampereen kaupunginhallituksen jäsen 1.2009-11.2011
 • Tampereen kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtaja 1.2009-11.2011
 • Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaoston varajäsen 1.2009-11.2011
 • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 1.2011-11.2011
 • Tampereen kaupunginhallituksen edustaja päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnassa 2009-2010
 • Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen (TKL) johtokunnan puheenjohtaja 2007-2010
 • Tampereen 1. varakaupunginvaltuutettu (vihr.) 2007-2008, 2. varakaupunginvaltuutettu 2005-2006.
 • Tampereen kaupungin kiinteistö- ja asuntolautakunnan jäsen 2005-2006
 • Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksen varajäsen 2005-2006
 • Vaalilautakunnat Tampereella: varajäsen: eurovaalit 2004 (Etelä-Hervannan koulu), jäsen: kunnallisvaalit 2004 (Messukylän koulu), varapuheenjohtaja: presidentinvaalit 2006 (Pellervon koulu), puheenjohtaja: eduskuntavaalit 2007 ja kunnallisvaalit 2008 (Klassillinen koulu).

Luottamustoimet, yhtiöt

 • Fimlab Laboratoriot Oy, hallituksen puheenjohtaja 22.11.2017-23.11.2021
 • Tampereen Särkänniemi Oy, hallituksen puheenjohtaja 5.6.2017-30.8.2021
 • Hermia Group (Tuotekehitys Oy Tamlink & Innovaatio Oy Uusi Tehdas), hallituksen jäsen 4.2013-4.2018
 • Teknologiakeskus Hermia Oy:n hallituksen jäsen 5.2007-4.3.2009
 • Valio Oy, eettinen neuvottelukunta, Pirkanmaa, jäsen 11.2017 alkaen
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallintoneuvoston jäsen 2008-2009

Luottamustoimet, säätiöt ja järjestöt

 • Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito (Taito Group), hallituksen jäsen 4.2016-5.2020
 • Suomen kansallisooppera ja -baletti -säätiön hallintoneuvoston varajäsen 2016-4.2022
 • Postimuseosäätiö, hallituksen jäsen 9.2013-5.2019
 • Sopimusvuori Ry, Näsinkulman klubitalo, johtokunnan jäsen/klubimentori 11.2014 alkaen
 • International Association of Educating Cities, hallituksen jäsen 5.2012-5.2015

Luottamustoimet, muut

 • Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntavaltuusto, varajäsen 6.2017-7.2021
 • Suomen Kuntaliitto, toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkosto, jäsen 8.2013-5.2015
 • Tampereen käräjäoikeuden lautamies 22.11.2006-31.12.2008

Kielitaito

 • suomi, äidinkieli
 • ruotsi, tyydyttävä
 • englanti, kiitettävä
 • ranska, perusteet

Puheet ja luennot

Pitämäni puhetilaisuudet ja luennot vuodesta 2010 vuoteen 2019 on listattu täällä