Olli-Poika Parviainen
opp (at) ollipoikaparviainen.fi
syntynyt 20.9.1980 Raumalla
avioliitossa, kaksi lasta

Koulutus

 • Tohtorikoulutus. Tampereen yliopisto. Doctoral Programme in Information Studies and Interactive Media. 2019 alkaen. Kesken.
 • Filosofian maisteri, Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö, internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta. Sivuaine journalistiikka ja viestintä. Pro gradu arvosanalla kiitettävä: Digitaalinen pelaaminen ikäihmisten elämässä. 16.6.2016 / Master of Science, University of Tampere, Master’s Degree Programme in Internet and Game Studies. Minor: Journalism and Communication. 16.6.2016
 • Medianomi AMK, Tampereen ammattikorkeakoulu, Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedian suuntautumisvaihto. 29.10.2004
 • Ylioppilas, Rauman Lyseon Lukio 30.5.1999

Osaamisen painopisteitä

Yhteiskuntasuhteet, sidosryhmäyhteistyö, lainsäädäntö, (kansainvälinen), teknologian kehitykseen ja digitalisaatioon sekä niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvät kysymykset, digitalisaation sääntely, sisäinen ja kansallinen turvallisuus, julkishallinto ja talous, strategia, viestintä, tiimi- ja lähijohtaminen, projektijohtaminen, osakeyhtiöiden hallitustyöskentely ym.

Keskeinen työkokemus

 • Valtiosihteeri, Sisäministeriö, määräaikainen virkasuhde 19.6.2019-2023. Työtehtävinä ministeriön ylimmän johdon tehtävät, sisäministerin sijaistaminen, säädösvalmistelun ohjaaminen, ministerityöryhmät ja muut hallituksen määräämät tehtävät.
 • Kansanedustaja, Suomen Eduskunta, 19.4.2015-17.4.2019
 • Apulaispormestari, Tampereen kaupunki, 1.12.2011-11.5.2015. Vastuualueina osaamisen ja elinkeinojen sekä sivistyksen ja elämänlaadun kokonaisuudet kaupunkikonsernissa. Työtehtävinä mm. varapormestarin tehtävät, vastuuprosessien ja tiimien johtaminen, päätösvalmistelun ohjaaminen, viestinnän johtaminen, kaupungin edustaminen ja kaupunkikonsernin johtoryhmän jäsenen tehtävät.
 • Freelance-yrittäjä. T:mi OPP6, 4.2007-4.2013. Tiedotus, verkkoviestintä ja sisällöntuotanto eri tilaajille. Lisäksi avustajapalveluja eduskunnan kanslialle 2007-2009. Aiemmin samoja tehtäviä freelance-työntekijänä 2003-2007.
 • Tuntiopettaja, Tampereen ammattiopisto, maahanmuuttajakoulutus, 23.8.2010-31.11.2011. Tehtävänä tietotekniikan ja digitaitojen opettaminen maahanmuuttajille kotouttavassa koulutuksessa.
 • Pääsihteeri, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, 19.10.2009-31.8.2010. Tehtävinä yleiset esimiestehtävät, toiminnan ja talouden koordinointi ja hallinnon järjestäminen
 • Kansanedustajan avustaja, eduskunta. 1.8.2004.-16.10.2009. Tehtävinä mm. valtiopäivätointen ja poliittisten asioiden valmistelu, viestinnästä vastaaminen, sidosryhmätoiminta ja muut tehtävät. Lisäksi kampanjapäällikkö useissa vaaleissa.
 • Tuottaja-tiedottaja, (konsepti)suunnittelija, Second Brain Oy 1.2003-6.2006. Tehtävinä yrityksen yleishallinto, viestintä, henkilöstöasiat, projektituottajan tehtävät, ohjelmistotuotekonseptien suunnittelu ja pelikäsikirjoittaminen.

Muu työkokemus ja koulutus

 • Kauppakamari, HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen, CBM) -tutkinto 2019
 • Sitra, 11. kestävän talouden johtamiskurssi 2017
 • Puolustusvoimat, 217. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi, 2016
 • Luennoitsija, 2003 alkaen. Lisätietoa puhetilaisuuksista kalenterissani ja aiempien puhetilaisuuksien arkistossa.
 • Projektityöntekijä, Vihreä eduskuntaryhmä, 1.-12.2005. Viestintä.
 • Henkilökohtainen avustaja, 9.6.2003-13.6.2004.
 • Toimistosihteeri (siviilipalvelus), Rauman Kaupungin sosiaalitoimi, sosiaalivirasto 10.1999-1.2001.
 • Teollisuusmyyjä, Rauman Akku Oy kesät 1996-1999 ja 2001.

Luottamustoimet ja muut tehtävät, Suomen Eduskunta, valtionhallinto ja niihin liittyvät

 • Valtiosihteerinä sisäministeriön johtoryhmän varapuheenjohtaja, useita valtionhallinnon tehtäviä.
 • Valtiosihteerinä hallituksen ministerityöryhmät: Työllisyyden edistäminen, Sote, Osaaminen-, sivistys- ja innovaatiot, Oikeusvaltion kehittäminen ja sisäinen turvallisuus.
 • Hallitusneuvottelut 2019, Rinteen/Marinin hallituksen hallitusohjelman Eurooppa-politiikan työryhmän puheenjohtaja, Valtioneuvosto. 5.-6.2019
 • Hallintovaliokunnan jäsen 9.6.2015-17.4.2019
 • Tulevaisuusvaliokunnan jäsen 9.6.2015-17.4.2019
 • Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen 5.5.2015-8.6.2015
 • Eduskunnan ja kulttuuri- ja taide-elämän yhteistyötä edistävän Arkadia-seuran hallituksen jäsen 6.2015-17.4.2019
 • Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen 9.6.2015-17.4.2019
 • Euroopan neuvoston tasa-arvoasioiden komitean varajäsen 6.2015-17.4.2019
 • Euroopan neuvoston tasa-arvoasioiden komitean vähemmistöasioita käsittelevän jaoston varapuheenjohtaja 6.2015-17.4.2019
 • Euroopan neuvoston tasa-arvoasioiden komitean vammaisasioita ja inkluusiota käsittelevän jaoston jäsen 6.2016-17.4.2019
 • Euroopan Neuvoston naisiin kohdistuvan ja sukupuoliperustaisen väkivallan vastaisen työryhmän jäsen 2016-17.4.2019
 • Liikenne- ja viestintäministeriö, parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän jäsen 3.2017-3.2018
 • Liikenne- ja viestintäministeriö, parlamentaarisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän jäsen, 4.2018-12.2018
 • Oikeusministeriö, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNOn jäsen 11.2.2016-2020
 • Sisäministeriö, Poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen 23.1.2015 – 30.4.2019.
 • Sisäministeriö, tiedustelulakien uudistamisen parlamentaarisen seurantaryhmän varajäsen 11.12.2015–31.12.2016. Vihreiden tiedustelulakivastaava lakien hyväksymiseen asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varajäsen 29.10.2015-5.2018
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston jäsen 2016-5.2018
 • Valtiovarainministeriö: Tulevaisuuden kunta – parlamentaarisen työryhmän jäsen 1.1.2016-30.3.2019
 • Eduskunta, turvallisuuden kehittämistyöryhmä TUKE, jäsen 1.2018-4.2019
 • Eduskunta, rakennustoimikunnan jäsen 6.2015-17.4.2019
 • Eduskunta, Vierailijatyöryhmä VISITOR4, jäsen 2016-2017

Luottamustoimet ja muut tehtävät, Tampereen kaupunki

 • Tampereen Kaupunginvaltuutettu (vihr.) 2009 alkaen. 1. Varavaltuutettu 2004-2008
 • Tampereen pormestarin 4. varahenkilö 11.2011-1.2013 ja 3. varahenkilö 2.2013-5.2015. Terveyttä toimintakykyä edistävien palvelujen apulaispormestarin varahenkilö 11.2011-1.2013. Yhdyskuntapalvelujen apulaispormestarin varahenkilö 2.2013-5.2015
 • Tampereen kaupungin elinkeinorahaston toimikunnan jäsen, 9.2013-5.2015
 • Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän hallituksen jäsen 2013-6.2015, varajäsen 2009-2012
 • Tampereen kaupungin sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan puheenjohtaja 12.2011-5.2015
 • Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnan puheenjohtaja 12.2011-5.2015, varapuheenjohtaja 18.6.2008-14.1.2009, varajäsen, 1.1.2007-18.6.2008, kaupunginhallituksen edustaja 1.2011-11.2011.
 • Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman seutuohjausryhmän puheenjohtaja, 2.2015-5.2015
 • Tampereen kaupungin kasvusopimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja 1.2015-5.2015
 • Tampereen kaupungin työllisyyspaketin ohjausryhmän puheenjohtaja 2014
 • Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon ohjausryhmän puheenjohtaja, 28.2.2013-5.2015
 • Nuorten yhteiskuntatakuuta Tampereella ohjaavan työryhmän puheenjohtaja 16.8.2012-5.2015
 • Avoin Tampere -strategisen elinkeinohankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 28.3.2012-5.2015
 • Tampereen kaupungin ja yliopiston mediakasvatuksen professuurin ohjausryhmän jäsen 2012-5.2015
 • Tampereen Näsilinnan uudiskäyttöä suunnittelevan työryhmän puheenjohtaja 2012
 • Tampereen EU-toimiston ohjausryhmän puheenjohtaja 2012-5.2015
 • Tampereen työllisyydenhoidon uudistustyöryhmän puheenjohtaja 2012
 • Tampereen kaupunginhallituksen jäsen 1.2009-11.2011
 • Tampereen kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtaja 1.2009-11.2011
 • Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaoston varajäsen 1.2009-11.2011
 • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 1.2011-11.2011
 • Tampereen kaupunginhallituksen edustaja päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnassa 2009-2010
 • Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen (TKL) johtokunnan puheenjohtaja 2007-2010
 • Tampereen 1. varakaupunginvaltuutettu (vihr.) 2007-2008, 2. varakaupunginvaltuutettu 2005-2006.
 • Tampereen kaupungin kiinteistö- ja asuntolautakunnan jäsen 2005-2006
 • Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksen varajäsen 2005-2006
 • Vaalilautakunnat Tampereella: varajäsen: eurovaalit 2004 (Etelä-Hervannan koulu), jäsen: kunnallisvaalit 2004 (Messukylän koulu), varapuheenjohtaja: presidentinvaalit 2006 (Pellervon koulu), puheenjohtaja: eduskuntavaalit 2007 ja kunnallisvaalit 2008 (Klassillinen koulu).

Luottamustoimet, yhtiöt

 • Fimlab Laboratoriot Oy, hallituksen puheenjohtaja 22.11.2017 alkaen
 • Tampereen Särkänniemi Oy, hallituksen puheenjohtaja 5.6.2017 alkaen
 • Hermia Group (Tuotekehitys Oy Tamlink & Innovaatio Oy Uusi Tehdas), hallituksen jäsen 4.2013-4.2018
 • Teknologiakeskus Hermia Oy:n hallituksen jäsen 5.2007-4.3.2009
 • Valio Oy, eettinen neuvottelukunta, Pirkanmaa, jäsen 11.2017 alkaen
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallintoneuvoston jäsen 2008-2009

Luottamustoimet, säätiöt ja järjestöt

 • Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito (Taito Group), hallituksen jäsen 4.2016 alkaen
 • Suomen kansallisooppera ja -baletti -säätiön hallintoneuvoston varajäsen 2016-2022
 • Postimuseosäätiö, hallituksen jäsen 9.2013-5.2019
 • Sopimusvuori Ry, Näsinkulman klubitalo, johtokunnan jäsen/klubimentori 11.2014 alkaen
 • International Association of Educating Cities, hallituksen jäsen 5.2012-5.2015

Luottamustoimet, Vihreät

 • Vihreiden hallituspolitiikan johtoryhmän (hallitusryhmä) jäsen 6.2019 alkaen
 • Hallitusneuvottelut 2019, osa vihreiden neuvotteluryhmää, 5.-6.2019
 • Vihreä eduskuntaryhmä, 1. varapuheenjohtaja 6.2015-17.4.2019
 • Tampereen vihreä valtuustoryhmä, puheenjohtaja 2009-5.2015, 2. vpj 5.2015-5.2017.
 • Vihreiden poliittista tavoiteohjelmaa vuosille 2019-2023 valmistelevan työryhmän puheenjohtaja 8.2017-6.2018
 • Vihreiden liikennepoliittisen työryhmän puheenjohtaja 2015-2017, sihteeri 2005-2009.
 • Puheenjohtaja Vihreiden puoluekokouksessa 2015 ja 2008 -2010.
 • Vihreiden puoluehallitus, jäsen 2007-2009, varajäsen 2005-2007
 • Tampereen Vihreät , puheenjohtaja 2006-2008, hallituksen varajäsen 2005, hallituksen jäsen 2004.
 • Vihreiden Nuorten ja opiskelijoiden liitto – ViNO, puheenjohtaja 2005, varapuheenjohtaja 2004.
 • Tampereen Vihreät Nuoret, perustajajäsen, puheenjohtaja 2003-2004
 • Vihreiden vuoden 2012 kunnallisvaaliohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja
 • Vihreiden kunnallista ilmastopolitiikkaa valmistelevan työryhmän sihteeri 2008
 • Vihreiden periaateohjelmatyöryhmän jäsen, 2005-2006.
 • Vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmän jäsen, 2005-2007, 2015-2019
 • Vihreiden ympäristötyöryhmän jäsen, 2005-2007

Luottamustoimet, muut

 • Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntavaltuusto, varajäsen 6.2017 alkaen
 • Suomen Kuntaliitto, toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkosto, jäsen 8.2013-5.2015
 • Tampereen käräjäoikeuden lautamies 22.11.2006-31.12.2008

Kielitaito

 • suomi, äidinkieli
 • ruotsi, tyydyttävä
 • englanti, kiitettävä
 • ranska, perusteet

Puheet ja luennot

Pitämäni puhetilaisuudet ja luennot vuodesta 2010 alkaen on listattu täällä