Olli-Poika Parviainen
opp (at) ollipoikaparviainen.fi
www.ollipoikaparviainen.fi
syntynyt 20.9.1980 Raumalla
avioliitossa, kaksi lasta

Koulutus

 • Filosofian maisteri, Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö, internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta. Sivuaine journalistiikka ja viestintä. Pro gradu: Digitaalinen pelaaminen ikäihmisten elämässä. 16. 6.2016 / Master of Science, University of Tampere, Master’s Degree Programme in Internet and Game Studies. Minor: Journalism and Communication. 16.6.2016
 • Medianomi AMK, Tampereen ammattikorkeakoulu, Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedian suuntautumisvaihto. 29.10.2004
 • Ylioppilas, Rauman Lyseon Lukio 30.5.1999

Keskeinen työkokemus

 • Kansanedustaja, Suomen Eduskunta, 19.4.2015 alkaen.
 • Apulaispormestari, Tampereen kaupunki, 1.12.2011-11.5.2015. Vastuualueina osaamisen ja elinkeinojen ja sivistyksen ja elämänlaadun kokonaisuudet kaupunkikonsernissa. Työtehtävinä mm. varapormestarin tehtävät, vastuuprosessien johtaminen, päätösvalmistelun ohjaaminen, viestinnän johtaminen, kaupungin edustaminen ja kaupunkikonsernin johtoryhmän jäsenen tehtävät. Valtuutukseni päättyi tultuani valituksi eduskuntaan.
 • Freelance-yrittäjä. T:mi OPP6, 4.2007-4.2013. Tehtävinä ovat mm. tiedotus, verkkoviestintä ja sisällöntuotanto eri tilaajille. Lisäksi avustajapalveluja eduskunnan kanslialle 2007-2009. Aiemmin samoja tehtäviä freelance-työntekijänä 2003-2007.
 • Tuntiopettaja, Tampereen ammattiopisto, maahanmuuttajakoulutus, 23.8.2010-31.11.2011. Tehtävänä tietotekniikan opettaminen maahanmuuttajille. Sivutoiminen.
 • Pääsihteeri, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, 19.10.2009-31.8.2010. Tehtävinä yleiset esimiestehtävät, opiskelijakunnan toiminnan ja talouden koordinointi ja hallinnon järjestäminen
 • Kansanedustajan/Valtioneuvoston ilmastopoliittisen asiantuntijan avustaja, eduskunta. Alkaen 1.8.2004.-16.10.2009. Tätä ennen kunnallispoliittinen avustaja 2.-8.2004. Puolipäiväinen 1.11.2006 asti. Sen jälkeen kokopäiväinen. Tehtävinä mm. valtiopäivätointen ja poliittisten asioiden valmistelu, viestinnästä vastaaminen, sidosryhmätoiminta ja muut tehtävät. Lisäksi kampanjapäällikkö useissa vaaleissa.
 • Tuottaja-tiedottaja, (konsepti)suunnittelija, Second Brain Oy 1.2003-6.2006. Tehtävinä yrityksen yleishallinto, viestintä, henkilöstöasiat, projektituottajan tehtävät, ohjelmistotuotekonseptien suunnittelu ja pelikäsikirjoittaminen.

Muu työkokemus ja koulutus

 • Sitra, 11. kestävän talouden johtamiskurssi 2017
 • Puolustusvoimat, 217. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi, 2016
 • Luennoitsija, 2003 alkaen. Luentoja ja alustuksia eri tilaisuuksissa ja mm. oppilaitoksissa. Lisätietoa puhetilaisuuksista kalenterissani ja aiempien puhetilaisuuksien arkistossa.
 • Projektityöntekijä, Vihreä eduskuntaryhmä, 1.-12.2005. Työtehtävänä mediaseuranta ja viestintä.
 • Henkilökohtainen avustaja, 9.6.2003-13.6.2004. Työtehtävinä vammaisen henkilön avustaminen päivittäisissä asioissa.
 • Toimistosihteeri (siviilipalvelus), Rauman Kaupungin sosiaalitoimi, sosiaalivirasto 10.1999-1.2001. Työtehtävinä yleiset tietopalvelutyöt, toimistotyöt ja projektityöt.
 • Teollisuusmyyjä, Rauman Akku Oy kesät 1996-1999 ja 2001. Työtehtävinä työkaluosaston myyjänä toimiminen, tuotekirjanpito, inventointi ja varastotyöt.

Luottamustoimet ja muut tehtävät, Suomen Eduskunta, valtionhallinto ja niihin liittyvät

 • Hallintovaliokunnan jäsen 9.6.2015 alkaen
 • Tulevaisuusvaliokunnan jäsen 9.6.2015 alkaen
 • Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen 5.5.2015-8.6.2015
 • Eduskunnan ja kulttuuri- ja taide-elämän yhteistyötä edistävän Arkadia-seuran hallituksen jäsen 6.2015 alkaen
 • Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen 9.6.2015 alkaen
 • Euroopan neuvoston tasa-arvoasioiden komitean varajäsen 6.2015 alkaen
 • Euroopan neuvoston tasa-arvoasioiden komitean vähemmistöasioita käsittelevän jaoston jäsen 6.2015 alkaen
 • Euroopan neuvoston tasa-arvoasioiden komitean vammaisasioita ja inkluusiota käsittelevän jaoston jäsen 6.2016 alkaen
 • Liikenne- ja viestintäministeriö, parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän jäsen 3.2017-3.2018
 • Liikenne- ja viesitntäministeriö, parlamentaarisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän jäsen, 4.2018 alkaen
 • Oikeusministeriö, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNOn jäsen 11.2.2016-2020
 • Sisäministeriö, Poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen 23.1 1 .201 5 – 30.4.2019.
 • Sisäministeriö, tiedustelulakien uudistamisen parlamentaarisen seurantaryhmän varajäsen 11.12.2015–31.12.2016.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varajäsen 29.10.2015-5.2018
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston jäsen 2016-5.2018
 • Valtiovarainministeriö: Tulevaisuuden kunta – parlamentaarisen työryhmän jäsen 1.1.2016-30.3.2019
 • Eduskunta, turvallisuuden kehittämistyöryhmä TUKE, jäsen 1.-5.2018
 • Eduskunta, rakennustoimikunnan jäsen 6.2015 alkaen
 • Eduskunta, Vierailijatyöryhmä VISITOR4, jäsen 2016-2017

Luottamustoimet ja muut tehtävät, Tampereen kaupunki

 • Tampereen Kaupunginvaltuutettu (vihr.) 2009 alkaen. 1. Varavaltuutettu 2004-2008
 • Tampereen pormestarin 4. varahenkilö 11.2011-1.2013 ja 3. varahenkilö 2.2013-5.2015. Terveyttä toimintakykyä edistävien palvelujen apulaispormestarin varahenkilö 11.2011-1.2013. Yhdyskuntapalvelujen apulaispormestarin varahenkilö 2.2013-5.2015
 • Tampereen kaupungin elinkeinorahaston toimikunnan jäsen, 9.2013-5.2015
 • Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän hallituksen jäsen 2013-6.2015, varajäsen 2009-2012
 • Tampereen kaupungin sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan puheenjohtaja 12.2011-5.2015
 • Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnan puheenjohtaja 12.2011-5.2015, varapuheenjohtaja 18.6.2008-14.1.2009, varajäsen, 1.1.2007-18.6.2008, kaupunginhallituksen edustaja 1.2011-11.2011.
 • Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman seutuohjausryhmän puheenjohtaja, 2.2015-5.2015
 • Tampereen kaupungin kasvusopimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja 1.2015-5.2015
 • Tampereen kaupungin työllisyyspaketin ohjausryhmän puheenjohtaja 2014
 • Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon ohjausryhmän puheenjohtaja, 28.2.2013-5.2015
 • Nuorten yhteiskuntatakuuta Tampereella ohjaavan työryhmän puheenjohtaja 16.8.2012-5.2015
 • Avoin Tampere -strategisen elinkeinohankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 28.3.2012-5.2015
 • Tampereen kaupungin ja yliopiston mediakasvatuksen professuurin ohjausryhmän jäsen 2012-5.2015
 • Tampereen Näsilinnan uudiskäyttöä suunnittelevan työryhmän puheenjohtaja 2012
 • Tampereen EU-toimiston ohjausryhmän puheenjohtaja 2012-5.2015
 • Tampereen työllisyydenhoidon uudistustyöryhmän puheenjohtaja 2012
 • Tampereen kaupunginhallituksen jäsen 1.2009-11.2011
 • Tampereen kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtaja 1.2009-11.2011
 • Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaoston varajäsen 1.2009-11.2011
 • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 1.2011-11.2011
 • Tampereen kaupunginhallituksen edustaja päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnassa 2009-2010
 • Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen (TKL) johtokunnan puheenjohtaja 2007-2010
 • Tampereen 1. varakaupunginvaltuutettu (vihr.) 2007-2008, 2. varakaupunginvaltuutettu 2005-2006.
 • Tampereen kaupungin kiinteistö- ja asuntolautakunnan jäsen 2005-2006
 • Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksen varajäsen 2005-2006
 • Vaalilautakunnat Tampereella: varajäsen: eurovaalit 2004 (Etelä-Hervannan koulu), jäsen: kunnallisvaalit 2004 (Messukylän koulu), varapuheenjohtaja: presidentinvaalit 2006 (Pellervon koulu), puheenjohtaja: eduskuntavaalit 2007 ja kunnallisvaalit 2008 (Klassillinen koulu).

Luottamustoimet, yhtiöt

 • Fimlab Laboratoriot Oy, hallituksen puheenjohtaja 22.11.2017 alkaen
 • Tampereen Särkänniemi Oy, hallituksen puheenjohtaja 5.6.2017 alkaen
 • Hermia Group (Tuotekehitys Oy Tamlink & Innovaatio Oy Uusi Tehdas), hallituksen jäsen 4.2013-4.2018
 • Teknologiakeskus Hermia Oy:n hallituksen jäsen 5.2007-4.3.2009
 • Valio Oy, eettinen neuvottelukunta, Pirkanmaa, jäsen 11.2017 alkaen
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallintoneuvoston jäsen 2008-2009

Luottamustoimet, säätiöt ja järjestöt

 • Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito (Taito Group), hallituksen jäsen 4.2016 alkaen
 • Suomen kansallisooppera ja -baletti -säätiön hallintoneuvoston varajäsen 2016-2019
 • Postimuseosäätiö, hallituksen jäsen 9.2013 alkaen
 • Sopimusvuori Ry, Näsinkulman klubitalo, johtokunnan jäsen/klubimentori 11.2014 alkaen
 • International Association of Educating Cities, hallituksen jäsen 5.2012-5.2015
 • Maan ystävät ry:n hallituksen jäsen 2006
 • Tampereen normaalikoulun johtokunnan varajäsen 2009-2012
 • Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:n hallituksen jäsen 2006
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton ilmastovaltuuskunnan jäsen 2006-2008

Luottamustoimet, Vihreät

 • Vihreä eduskuntaryhmä, 1. varapuheenjohtaja 6.2015 alkaen
 • Tampereen vihreä valtuustoryhmä, puheenjohtaja 2009-5.2015, 2. vpj 5.2015-5.2017.
 • Vihreiden poliittista tavoiteohjelmaa vuosille 2019-2023 valmistelevan työryhmän puheenjohtaja 8.2017 alkaen
 • Vihreiden liikennepoliittisen työryhmän puheenjohtaja 2015-2017, sihteeri 2005-2009.
 • Puheenjohtaja Vihreiden puoluekokouksessa 2015 ja 2008 -2010.
 • Vihreiden puoluehallitus, jäsen 2007-2009, varajäsen 2005-2007
 • Tampereen Vihreät , puheenjohtaja 2006-2008, hallituksen varajäsen 2005, hallituksen jäsen 2004.
 • Vihreiden Nuorten ja opiskelijoiden liitto – ViNO, puheenjohtaja 2005, varapuheenjohtaja 2004.
 • Tampereen Vihreät Nuoret, perustajajäsen, puheenjohtaja 2003-2004
 • Vihreiden vuoden 2012 kunnallisvaaliohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja
 • Vihreiden kunnallista ilmastopolitiikkaa valmistelevan työryhmän sihteeri 2008
 • Vihreiden periaateohjelmatyöryhmän jäsen, 2005-2006.
 • Vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmän jäsen, 2005-2007, 2015 alkaen
 • Vihreiden ympäristötyöryhmän jäsen, 2005-2007

Luottamustoimet, muut

 • Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntavaltuusto, varajäsen 6.2017 alkaen
 • Suomen Kuntaliitto, toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkosto, jäsen 8.2013-5.2015
 • Tampereen käräjäoikeuden lautamies 22.11.2006-31.12.2008

Kielitaito

 • suomi, äidinkieli
 • ruotsi, tyydyttävä
 • englanti, kiitettävä
 • ranska, tyydyttävä

Puheet ja luennot

Pitämäni puhetilaisuudet ja luennot vuodesta 2010 alkaen on listattu täällä