Julkaistu Aamulehdessä 18.3.2012 

Syrjäytymisen syyt ovat moninaiset eikä ongelmaan ole vain yhtä lääkettä. Koulutus on kuitenkin yksi parhaista yksittäisistä keinoista katkaista jo useammassa sukupolvessakin jatkunut syrjäytymiskierre ja ehkäistä syrjäytymistä ennen kuin se edes alkaa.

Tampereella jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle etsitään jatko-opiskelupaikka. Tämä on hieno saavutus. Valitettavasti toisen asteen opinnot keskeyttävien nuorten määrä on kuitenkin kasvussa. esimerkiksi vuonna 2011 nuorisoasteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 7,5 % keskeytti syrjäytymisvaaraan johtavien negatiivisten syiden, kuten heikon motivaation, terveydellisten syiden tai tuntemattomaksi jääneiden syiden vuoksi. Lukiopuolella luvut ovat huomattavasti matalampia, mutta sielläkin määrät ovat kasvussa.

Tähän kasvavaan ongelmaan on nyt puututtava pikaisesti. Meidän on analysoitava keskeyttämisten syyt ja rakennettava tarvittavat tukitoimet. Meidän on analysoitava myös tukitoimien vaikuttavuus ja koottava parhaiden käytäntöjen pohjalta suunnitelma koulutuksensa keskeyttäneiden nuorten saamiseksi yksi kerrallaan takaisin koulutuksen pariin. Yksi resepti ei riitä. Keinot ja toimenpiteet pitää räätälöidä kullekin opiskelijalle yksilöllisesti.

Tähän tarvitaan useita toimijoita ja yhteistyötä. Jo nyt koulujen oppilashuoltoryhmät, kolmannen sektorin toimijat, työllisyydenhoitopalvelut ym. tekevät onneksi paljon hyvää työtä koulutuksensa keskeyttäneiden nuorten kanssa.

Ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja asenne ovat ongelmien ratkaisussa vähintään yhtä tärkeitä kuin resurssit. Ei riitä, että nuori on erilaisten tukitoimien parissa, vaan häntä pitää tarvittaessa ohjata kädestä pitäen. Jos nuori ei saa tukea vanhemmiltaan tai läheisiltään, jollakin ammattilaisella pitää olla kokonaisvastuu nuoren tilanteesta. Hajanaisten tukitoimien verkossa nuori tarvitsee henkilökohtaisen valmentajan.

Perusopetuksen oppilaanohjauksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Hyvä ohjaus varmistaa sen, että jokaiselle löytyy juuri hänelle sopiva paikka. Varsinkin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppilaanohjauksen resursseista pitää huolehtia jatkossakin.

Toisen asteen koulutus Tampereella on suurten muutosten edessä ja ammatillinen koulutus on kehittymässä seudulliseksi. Nyt on hyvä hetki arvioida syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyviä käytänteitä. Laadukas perustyö on luonnollisesti parasta ennaltaehkäisevää toimintaa. Joskus ongelmat kuitenkin kasautuvat ja tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä.

Vastuullamme on palvelujen tilaaminen. Haluamme tilata vaikuttavuutta, emme vain toimenpiteitä. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat parhaita asiantuntijoita tämän ongelman ratkaisemisessa. Heidät pitää saattaa yhteen ja heille tulee antaa mahdollisuus yhdistää voimavaransa ja kehittää tamperelainen malli, jolla saamme opiskelijat pysymään kiinni opinnoissaan.

Pelkät vaikuttavat suunnitelmat eivät riitä. Kaupunginvaltuuston on osoitettava tahtonsa myös mainittujen palvelujen resursoinnissa. Esimerkiksi viime syksynä valtuustoryhmät lisäsivät kaupungin talousarvioon kaksi erilaista syrjäytymistä ehkäisevää työpajahanketta. Nämä ovat hyviä askeleita, joita meidän on jatkettava ja kehitettävä edelleen.

Leena Kostiainen
Apulaispormestari
Lasten ja nuorten palvelut

Olli-Poika Parviainen
Apulaispormestari
Osaamis-, elinkeino- ja sivistyspalvelut

Tampereen kaupunki