Kunnallisvaalit 9.4.2017. Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.

Olen 36-vuotias kahden pienen lapsen isä, kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja. Haluan jatkaa työtäni reilun, kansainvälisen, ekologisesti kestävän ja elinvoimaisen Tampereen puolesta.

Minulla on yli vuosikymmenen kokemus Tampereen asioiden hoitamisesta eri tehtävissä. Ennen eduskuntaan pääsyäni toimin mm. noin neljän vuoden ajan kaupungin apulaispormestarina. Politiikka on yhteispeliä ja olen kokenut neuvottelija, joka saa asioita aikaan.

Reilu ja monimuotoinen Tampere

Huomioidaan lasten ja nuorten näkökulma kaikessa päätöksenteossa. Otetaan askelia kohti ilmaista varhaiskasvatusta ja taataan koulujen sekä päivähoidon riittävät resurssit. Satsataan luonto- ja ympäristökasvatukseen.

Tuetaan kaikkien osallisuutta ja varmistetaan, että ketään ei jätetä. Kiinnitetään erityistä huomiota nuorten ja ikäihmisten pärjäämiseen. Ehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla.

Tuetaan eri urheilulajeja, liikunnan edellytyksiä sekä nykyistä ja uutta kulttuurielämää. Pidetään Tampere elävänä tapahtumakaupunkina ja edistetään kaikenikäisten monipuolista harrastamista ja liikkumista. Varmistetaan kaikille mahdollisuuksia harrastaa tulotasoon katsomatta.

Elinvoimainen ja ekologisesti kestävä Tampere

Vahvistetaan Tampereen elinvoimaa tukemalla uusien yritysten ja alojen syntymistä ja työpaikkojen sijoittumista kaupunkiin. Nähdään digitalisaatio ja kansainvälistyminen mahdollisuuksina. Tehdään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta ja kuntien tehtävien muutoksesta voimavara kokeilemalla rohkeasti uusia tapoja järjestää palveluita.

Toteutetaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja rakennetaan kaupunkia kestävästi luontoa kunnioittaen. Tehdään vastuullisia ja ekologisia hankintoja.

Käynnistetään raitiotien laajentamisen suunnittelu ja lisätään bussiliikennettä. Parannetaan pyöräilymahdollisuuksia, kehitetään kävelykeskustaa ja elävöitetään kaupunginosia. Varmistetaan kaupungin ja sen palvelujen esteettömyys.

Lue lisää:

facebook.com/ollipoikaparviainen

twitter.com/OP_Parviainen