Vaaliesitteeni voi lukea pdf-muodossa täällä.

Olin ehdolla uudelleen kaupunginvaltuustoon, ja minut valittin jatkokaudelle 643 äänellä. Olen toiminut valtuustossa vuodesta 2005 lähtien ensin varavaltuutettuna ja myöhemmin valtuutettuna ja vihreän ryhmän vetäjänä. Kokemusta olen kerryttänyt käytännössä kaikilta kaupungin poliittisen johtamisen tasoilta. Tarkemmat tiedot toiminnastani niin työelämässä kuin paikallisessa ja valtakunnallisessa politiikassakin löytyvät ansioluettelostani ja henkilöhistoriaani voi tutustua täällä.

Vaalirahoitusilmoitukseni voit katsoa täältä. Kampanjani perustui omaan rahaan ja mikrolahjoituksiin. Voit halutessasi tukea minua täällä.

Yleisradion vaalikoneen sivuilla voit tarkastella vastauksiani. Täytin lisäksi Tamperelaisen, MTV3:n ja Tampereen Kaupungin vaalikoneet.

Tavoitteeni

  • Tehdään Tampereesta kulttuurin ja liikunnan pääkaupunki tukemalla eri lajeja ja uusia kulttuurin muotoja, mahdollistamalla tapahtumia ja edistämällä monipuolista harrastamista ja tekemistä. Järjestetään lisää tilaa niin lajiharrastajille kuin bändeillekin.
  • Käynnistetään ratikan ykköslinjan rakentaminen ja suunnitellaan seuraavat linjat. Lisätään pyöräteitä ja kävelykatuja ja helpotetaan pyöräilyä ympärivuotisesti. Tehdään Hämeenkadusta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn katu. Kehitetään seudun lähijunaliikennettä ja lisätään bussilinjoja. Tehdään keskustasta ja taajamakeskustoista viihtyisämpiä kaikille ja rakennetaan lisää puistoja kaikenikäisten tarpeisiin.
  • Säilytetään kaupungin elinvoimaisuus houkuttelemalla Tampereelle lisää työpaikkoja ja tukemalla uusien yritysten ja liiketoiminta-alojen syntymistä. Nopeutetaan kaavoitusta. Satsataan luoviin aloihin ja järjestetään elinkeino- ja työllistämispalvelut yhdeltä luukulta. Pysäytetään kaupungin velkaantuminen.
  • Huomioidaan lasten ja nuorten näkökulma kaikessa päätöksenteossa ja pidetään palvelut lähellä. Satsataan mielenterveys- ja päihdetyöhön ja toimiviin avopalveluihin. Ehkäistään syrjäytymistä järjestämällä erityisesti nuorille töitä tai koulutuspaikka ja tukemalla perhetyötä.
  • Varaudutaan tulevaan vähentämällä päästöjämme. Suojellaan lisää metsiä ja kaupunkiluontoa ja tehdään kaupungin hankinnat eettisesti.
  • Lisätään kuntalaisten vaikuttamiskanavia, tehdään päätöksenteosta läpinäkyvämpää ja visualisoidaan päätöksentekoon liittyvä tieto selkeämmäksi. Avataan kaupungin tietovarannot verkkoon kaikkien hyödyksi, otetaan käyttöön vapaita ja avoimia ohjelmistoja ja tehdään kaupungin digitaalisista palveluista helppokäyttöisempiä.