Olen 34-vuotias pienen lapsen isä, Tampereen apulaispormestari ja ehdokas eduskuntavaaleissa 2015. Lähdin ehdolle, koska haluan meille ja tuleville sukupolville kansainvälisen Suomen, jossa luonto on puhdasta, ihmiset yhdenvertaisia, arki turvallista ja sujuvaa ja hyvä elämä kaikkien ulottuvilla.

Olli-Poika Parviainen
Katso haastatteluni ja vaalikonevastaukseni Ylen sivuilta. Lisää videoita Youtube-kanavallani.

Hyvän ja aikaansaavan kansanedustajan on tunnettava yhteiskunnan rakenteet ja miten niissä toimitaan. Hyvän kansanedustajan on oltava myös taitava poliittisessa vaikuttamisessa. Minulla on yli 10 vuoden kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä ja viiden vuoden kokemus eduskuntatyöstä kansanedustajan avustajana. Apulaispormestarina olen vastannut monista kotikaupunkini paikallisista kysymyksistä ja kansainvälisistä verkostoista. Laajan elämänpiirini kautta koen ja ymmärrän arjen ilot ja surut. Olen kokenut neuvottelija ja uskon saavani asioita aikaan myös eduskunnassa. Erityisiä vahvuuksiani ovat työllisyyteen, ympäristöpolitiikkaan, kulttuuriin, koulutukseen ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset.

Toimintaani ohjaavia keskeisiä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja empaattisuus. Toimin määrätietoisesti, vastuullisesti ja ratkaisuhakuisesti.

Voit tukea kampanjaani tekemällä lahjoituksen tai liittymällä tukiryhmääni.

Olen myös julkaissut vaalibudjettini ennakkoon. Virallinen ilmoitus täällä

 Työ ja hyvinvointi

 • verotetaan enemmän saastuttamista, vähemmän työtä ja palveluja. Karsitaan harmaata taloutta
 • tuetaan yrittäjyyttä keventämällä ilmoitustaakkaa, nostamalla ALV:n alarajaa ja tekemällä ensimmäisten työntekijöiden palkkaus helpommaksi
 • siirrytään kohti perustuloa, joka tekee työn vastaanottamisesta mielekkäämpää ja tuo turvaa muuttuvissa elämäntilanteissa
 • turvataan riittävät lastensuojelun ja perheiden palvelut, jotta ongelmia voidaan myös ennaltaehkäistä
 • varmistetaan kaikkien yhdenvertaisuus lain edessä varallisuudesta, kyvyistä, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.

Koulutus ja luovuus

 • järjestetään kaikille nuorille mahdollisuus mielekkääseen koulutukseen ja työhön, parannetaan nuoriso- ja koulutustakuuta
 • lisätään ympäristökasvatusta ja pidetään päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot riittävän pieninä
 • satsataan luoviin aloihin ja digitalisaatioon, joista saamme työtä, kasvua ja vientiä
 • vahvistetaan kulttuurin elinvoimaisuutta mm. julkisen taiteen prosenttiperiaatteen ja taidekasvatuksen avulla
 • nostetaan Suomi takaisin tietoyhteiskuntien kärkeen, avataan julkinen data ja turvataan kaikkien oikeudet myös verkossa

Ilmasto ja tulevaisuus

 • asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet ja tehdään tinkimätöntä ilmastotyötä, synnytetään samalla työpaikkoja
 • pysäytetään Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen
 • lisätään vanhojen metsien ja soiden suojelua, myös Pirkanmaalla
 • tuetaan raideliikennettä ja suositaan ydinvoiman sijaan kotimaista ja uusiutuvaa energiaa