206 – Tekoja planeetan ja ihmisen parhaaksi

Kiitos kaikille 3343 äänestäjälleni. Se ei tällä kertaa riittänyt jatkokauteen eduskunnassa. Työ reilumman tulevaisuuden puolesta jatkuu osaltani muilla areenoilla.

English version of my election themes can be found here.
Vastaukseni Ylen vaalikoneeseen löytyvät täältä.

Olen 38-vuotias kahden pienen lapsen isä ja vihreän eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja. Koulutukseltani olen filosofian maisteri (informaatiotieteet) ja viestintäalan medianomi (AMK). Aiemmin olen työskennellyt mm. Tampereen apulaispormestarina ja yrittäjänä.

Haluan jatkaa työtä reilumman tulevaisuuden puolesta. Tehdään yhdessä kansainvälistä ja menestyvää Suomea, jossa luonto on puhdasta, ihmiset yhdenvertaisia ja arki sujuvaa ja turvallista. Suomea, jossa koulutus on maailman parasta ja jonka jätämme lapsillemme paremmassa kunnossa.

Hyvän ja aikaansaavan kansanedustajan on tunnettava yhteiskunnan rakenteet ja miten niissä toimitaan. Hyvän kansanedustajan on oltava myös taitava poliittisessa vaikuttamisessa. Nämä ovat vahvuuksiani. Minulla on lähes 20 vuoden kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Olen perehtynyt esimerkiksi koulutus- ja sivistysasioihin, ympäristökysymyksiin, kulttuuripolitiikkaan, turvallisuuteen, työllisyyteen ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen.

Missä menen? Tule tapaamaan! Lisätietoja kalenterissani.

Inhimillinen yhteiskunta tarjoaa työtä ja turvaa

 • Parannetaan sote-palveluja ihmisten tarpeisiin. Varmistetaan jokaiselle mahdollisuus saada apua, hoivaa ja ihmisarvoinen kohtelu. Turvataan riittävät lasten ja perheiden palvelut ja arvokas vanhuus.
 • Käynnistetään sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Otetaan askelia kohti perustuloa, joka tekee työn vastaanottamisesta mielekkäämpää ja tuo turvaa muutoksissa. Laajennetaan perustulokokeilua yrittäjiin ja itsensätyöllistäjiin.
 • Tuetaan yrittäjyyttä ja työllisyyttä keventämällä ilmoitustaakkaa, nostamalla alv:n alarajaa 30 000 euroon ja helpottamalla palkkausta pienissä yrityksissä.
 • Satsataan luoviin aloihin ja digitalisaatioon. Ne tuovat työtä, kasvua ja menestystä. Laaditaan eettiset pelisäännöt teknologioille ja turvataan ihmisten digitaaliset oikeudet.
 • Varmistetaan kaikkien yhdenvertaisuus lain edessä varallisuudesta, kyvyistä, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.

Turvataan huominen lapsillemme

 • Asetetaan fossiilienergialle eräpäivä. Tavoitellaan hiilineutraalia Suomea 2030 mennessä. Tehdään tinkimätöntä ilmastotyötä ja luodaan samalla työpaikkoja.
 • Pysäytetään Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Lisätään vanhojen metsien ja soiden suojelua. Kasvatetaan hiilinieluja ja lopetetaan avohakkuut valtion mailla. Parannetaan vesistöjensuojelua ja elvytetään vaelluskalakantoja.
 • Korjataan kaivoslait ja laaditaan eettisen toiminnan takaava yritysvastuulaki.
 • Toteutetaan kestävän liikenteen investointipaketti ja viedään Suomea raiteille. Aloitetaan pääradan lisäraiteista.
 • Toteutetaan kestävän kehityksen vero-ohjelma ja verotetaan enemmän saastuttamista, vähemmän työtä ja palveluja. Torjutaan harmaata taloutta ja puretaan haitallisia yritystukia. Tehdään talouspolitiikkaa pitkäjänteisesti ja köyhyyttä torjuen.

Maailman paras koulutus – Jokaiselle

 • Lisätään koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen rahoitusta. Turvataan riittävä lähiopetus ja yksilöllinen tuki kouluissa. Pidetään koulujen ja päiväkotien ryhmät riittävän pieninä.
 • Satsataan varhaiskasvatuksen laatuun ja tehdään päiväkodeistamme maailman parhaita. Laajennetaan esiopetusta ja maksutonta varhaiskasvatusta. Toteutetaan tasa-arvoinen perhevapaauudistus.
 • Tehdään toisen asteen koulutuksesta maksutonta. Edistetään jatkuvaa oppimista, varmistetaan kaikille mahdollisuus digitaitoihin ja lisätään ympäristö-, tiede- ja taidekasvatusta.
 • Tuetaan kulttuuria laajentamalla julkisen taiteen prosenttiperiaatetta ja lisäämällä kulttuurin saavutettavuutta. Järjestetään jokaiselle mahdollisuus harrastukseen.

Valmiina jatkamaan työtä reilumman tulevaisuuden puolesta

Ensimmäinen kauteni eduskunnassa on osoittanut, että työ reilumman tulevaisuuden eteen ei ole helppoa, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoista. Vaikka politiikka näyttäytyy usein vastakkainasetteluna, ratkaisuja haetaan monesti myös neuvotellen ja yhteistyön avulla myös yli puoluerajojen. Tämän koen erityisesti vahvuudekseni.

Uskon myös, että aiempi monipuolinen kokemukseni aina Tampereen apulaispormestarin tehtävistä maahanmuuttajatyöhön ja yrittäjyyteen on edelleen hyödyksi kansanedustajan tehtävässä. Kahden pienen lapsen isänä ja yrittäjän puolisona tunnen myös ruuhkavuosien arjen ja päätösten lapsinäkökulman hyvin. Eloisa pikkulapsiarki paiskaa perheessämme kättä vaikuttamistyöni kanssa.

Olen saanut nyt kuluvalla kaudella toimia paitsi vihreän eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana, myös jäsenenä eduskunnan hallintovaliokunnassa ja tulevaisuusvaliokunnassa.  Olen päässyt myös edustamaan Suomea kansainvälisesti eri tehtävissä, kuten Euroopan ihmisoikeussopimusta valvovan Euroopan Neuvoston yleiskokouksissa ja sen tasa-arvokomiteassa. Toimin myös ainoana suomalaisena kansainvälisen tason verkostossa, jonka tehtävänä on ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Euroopan Neuvoston jäsenmaissa, Suomessakin. Olen monipuolinen ja kokenut yleispoliitikko. Johdin esimerkiksi Vihreiden hiljattain hyväksytyn uuden poliittisen tavoiteohjelman valmistelua. Nyt meidän on muutettava Suomen suuntaa ja vietävä näitä asioita Suomen seuraavan hallituksen ohjelmaan! Tähän olen valmis.

Tule mukaan!

Vaalit voitetaan yhdessä tekemällä. Tukiryhmääni on jo nyt ilmoittautunut mukaan paljon väkeä. Tarkoituksena on tehdä positiivinen ja eteenpäin katsova kampanja, jossa toivon apuanne! Tervetuloa mukaan! Jos innostut, ota ihmeessä yhteyttä! Mukaan voi liittyä myös Facebookissa.

Vaalikampanjan tekeminen on kallista eikä käytössämme ole samanlaisia resursseja kuin vanhoilla puolueilla. Jos haluat tukea kampanjaani mikrolahjoituksella, sen voit tehdä täällä!

Olen tehnyt vaalirahoituksestani ennakkoilmoituksen, johon voi tutustua täällä.

Mitä olen eduskunnassa tehnyt?

Jos haluat tutustua tarkemmin siihen mitä olen kuluneet neljä vuotta eduskunnassa puuhannut, kannattaa vilkaista esimerkiksi vuosikertomuksiani

Olen ollut ehdolla myös aiemmissa vaaleissa: