Tamperelaiset vihreiden kansanedustajat Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen kysyivät hallitukselta, aikooko se edistää perheettömien henkilöiden työn perässä liikkumista ja tasa-arvoa sallimalla työasuntovähennyksen esimerkiksi silloin kun työsuhteen kesto on alle 24 kk ja päivittäinen työmatka yli kolme tuntia.

Tällä hetkellä perheetön henkilö ei voi vähentää verotuksessaan työasunnon kuluja, vaan oletus on, että hän muuttaa aina työpaikan perässä. Perheellisellä henkilöllä on taas oikeus työasuntovähennykseen, jos hän vuokraa käyttöönsä toisen asunnon työpaikkansa sijainnin vuoksi ja hänellä on samanaikaisesti käytössään asunto, jossa hän asuu perheensä kanssa.

”Perheettömän henkilön odotetaan siis luopuvan vakinaisesta asunnostaan ja muuttavan toiselle paikkakunnalle kokonaan, vaikka työsuhde olisi määräaikainen ja hyvinkin lyhyt. Tämä nostaa ymmärrettävästi työn vastaanottamisen kynnystä, erityisesti muutaman kuukauden pituisten työsopimusten kohdalla”, Parviainen toteaa.

Hallitusta muodostettaessa sen tavoitteena oli nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut, ettei tämä tavoite ole toteutumassa. Työmarkkinatilanteessa on suuria alueellisia eroja.

”Työllisyyden lisäämiseksi tulisikin kannustaa ihmisiä liikkumaan työn perässä alueelta toiselle, myös lyhytaikaisten työmahdollisuuksien perässä. Nykyinen käytäntö nostaa perheettömien työnhakijoiden kynnystä ottaa vastaan lyhyttä määräaikaista työtä toiselta paikkakunnalta. Lisäksi käytäntö kohtelee eriarvoisesti perheettömiä ja perheellisiä henkilöitä”, Hassi linjaa.

Lue lisää: Kirjallinen kysymys perheettömien henkilöiden työasuntovähennyksestä