Valtuusto käsitteli pormestariohjelmaa. Käytin vihreiden ryhmäpuheenvuoron:

Pormestariohjelma syntyi nyt ensimmäistä kertaa näin järjestelmällisen prosessin seurauksena. Valtion hallitusohjelmaneuvotteluista lainannut malli vaikutti toimivan melko hyvin. Työryhmäjako tosin jätti joitakin asioita, kuten esimerkiksi kansainvälisyystavoitteita ja turvallisuuden lisäämisen työryhmäjaon ja osittain ohjelmankin ulkopuolelle. Onneksi ryhmien kannalta olennaisten asioiden enemmistö muistettiin kuitenkin ottaa ohjelmaan mukaan tiukasta aikataulusta huolimatta.

Vihreän ryhmän näkökulmasta koemme saaneemme keskeisiä tavoitteitamme kohtuullisesti läpi.

Esimerkiksi kaupunkiraitiotien edistämisessä olisimme toivoneet vielä tarkempaa muotoilua aikatauluineen, mutta ohjelmaan saatiin kuitenkin vahva tahto siitä, että ratikka on valtuustokauden keskeinen tavoite.

Samaan aikaan kun suunnittelemme ratikkaa, meidän on toteutettava ohjelman kirjaus joukko- ja kevyen liikenteen kulkutapaosuuden nostamiseksi viidellä prosentilla. Tällä kaudella on syytä harkita myös esimerkiksi biokaasuratkaisujen tukemista joukkoliikenteessä jotta liikenteen päästöt saataisiin edullisesti vähäisiksi. Tämä ja monta muuta asiaa jää tosin neuvoteltavaksi erikseen.

Ilmasto- ja energiapolitiikasta pormestariohjelma korostaa yleisluontoisesti kunnianhimoisuutta. Tavoiteluvut jäävät nykyisten sitoumusten varaan. Niissäkin riittää työtä. Tilanne on sama luonnonsuojelun suhteen: jos ja kun haluamme olla johtava luonnonsuojelukaupunki, se edellyttää määrätietoisten toimien jatkamista esimerkiksi metsiensuojelussa. Toivottavasti kitkattomammin kuin edellisellä kierroksella.

Kaupunkirakenteen järkeistäminen oli tavoitteidemme keskiössä ja asia korostuu ohjelmassa hyvin. Hämeenkadun itäpään rauhoittaminen autoilta ihmisille ja elinkeinoille on näkyvä esimerkki ohjelman satsauksista keskustan kehittämiseen.

Kantakaupungin täydennysrakentamissuunnitelmien toteutus on hyvä koetinkivi koko kaupunkirakenteemme kehittämiseksi ja niitä onkin edistettävä viipymättä. Asemakaava-alueen lieverakentamisen hillitseminen kulkee yhdessä haja-asutusalueiden kylien kehittämisen ja täydennettävän kaupunkirakenteen kanssa, toivottavasti hyvin tuloksin.

Parkkipaikkanormien väljentäminen puolestaan mahdollistaa taloudellisemman ja reilumman kaupunkisuunnittelun, jossa autottomien asukkaiden ei tarvitse maksaa muiden liikkumisesta. Vähemmän ajoneuvovaltaista kaupunkisuunnittelua on syytä edistää muutenkin.

On hyvä, että ohjelma sitoo merkittävät asema- ja yleiskaavahankkeet kestävään kehitykseen energiatarkastelujen ja paikallisesti tuotettavan uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksien kartoituksen avulla. Tästä hyötyvät kaikki.

Ohjelman tavoite on ettei kukaan putoaisi. Se tarkoittaa köyhyys- ja eriarvoistumiskehitykseen pureutumista ja tarvittaessa myös tehtyjen päätösten avaamista sen arvioimiseksi, millaisia vaikutuksia niistä on ollut eri elämäntilanteissa oleville kaupunkilaisille.

Hyvinvoinnin turvaamiseksi on ensin varmistettava perustusten pitävyys eli huolehdittava esimerkiksi toimeentulotuen ja lastensuojelun sujuvuudesta ja tietenkin ennaltaehkäistävä niiden tarvetta sekä huolehtia esimerkiksi siitä, että jokaisella on asunto ja välttämätön toimeentulo.

Vaikea kuntatalous tuskin antaa meille niin paljon liikkumatilaa kuin haluaisimme joten meidän on jo säästöjenkin vuoksi lisättävä digitaalisia palveluja ja selkiytettävä esimerkiksi ohjautuvuutta ja palvelupolkuja mm. hyvinvointipalveluissa ja työllisyydenhoidossa, joista jälkimmäinen kytkeytyy myös yhteen kauden kärkitavoitteista eli nuorisotakuun toteuttamiseen.

Kulttuuri- ja liikuntapolitiikassa uusi ohjelma on ilahduttavan uudistusmielinen. Kalevan liikuntapuiston, Tammelan Stadionin päivityksen ja Hakametsän lajikeskittymän kaltaiset hankkeet lisäävät liikkumisen mahdollisuuksia, mutta varsinainen pihvi on tukipolitiikan kehittämisessä enemmän uutta mahdollistavaksi. Kun tämä yhdistetään esimerkiksi tapahtumatoiminnan kehittämiseen, meillä on hyvät mahdollisuudet olla kokoamme suurempi kaupunki, jossa viihdytään.

Elinkeinopolitiikassa satsaukset uusien liiketoiminta-alojen edellytyksiin ovat välttämättömiä jatkossakin, mutta emme elä pelkästään sisällöillä tai palveluinnovaatioilla joten pormestariohjelmatyön seurauksena tehtävä teollisuus- ja innovaatiopoliittinen ohjelma tulee tarpeeseen. Myös mainitsemani kaupunkirakenteen kehittämistoimenpiteet piristävät elinkeinoelämää.

Muina asioina haluamme korostaa, että on erityisen tärkeää pitää koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot kohtuullisina, kehittää uusia oppimisympäristöjä ja lisätä palvelujen yksilöllisyyttä mahdollisuuksien mukaan.  Ohjelmassa linjataan vihreiden aloitteesta myös tavoite tehdä Tampereesta Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki.

Ja demokratiaan on hyvä lopettaa. Osallistuvan budjetoinnin kokeilut, satsaukset avoimeen dataan, alueiden kehittämishankkeet ja askeleet kohti suoraa pormestarimallia pitävät meidät muuta Suomea edellä jatkossakin. Kunhan nyt saamme budjettimme tasapainoon. Ei ole muuten pieni tavoite saada kaupungin tulos ylijäämäiseksi vuoteen 15 mennessä.