Julkaistu Vihreiden vaalilehdessä 25.3.2011

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen esittää Tampereen seudun ratikkaa ja Pirkanmaan lähijunaliikennettä seuraavaan hallitusohjelmaan.

Tampereen kaupunkiseutu kasvaa vauhdilla. Vuoteen 2030 mennessä seudulle muuttaa yli 90 000 uutta asukasta, joista noin puolet sijoittuu Tampereelle. Väestönkasvu tuo uusia liikennehaasteita. Kasvun on arvioitu lisäävän seudun sisäisiä matkoja lähes puolella nykyisestä.

Menneiden vuosikymmenten liikennepolitiikka on johtanut voimakkaaseen autoistumiseen. Tampereen vihreää valtuustoryhmää luotsaavan Olli-Poika Parviaisen mukaan lähijunaliikenteen kehittäminen ja modernin raitiotien rakentaminen ovat välttämättömiä, jotta suunta muuttuisi. ”Kyse on paitsi liikenteestä, myös ilmastohaasteeseen vastaamisesta ja viihtyisämmästä kotiseudusta”, Parviainen toteaa.

Nykyinen hallitus on päättänyt joistakin Pirkanmaan lähijunaliikenteen kehittämistoimenpiteistä. Seuraavan hallituksen tulisi Parviaisen mukaan olla aktiivisempi. Esimerkiksi Tampere-Toijala -ratavälin kolmiraiteistaminen ja Tampere-Pori -rataan satsaaminen ovat hänen mielestään hyviä keinoja junaliikenteen kehittämiseksi.

Raitiotie on ollut varsinkin Tampereella kuuma peruna jo vuosia. Ideat ovat vuosien varrella muuttuneet ja kehittyneet, mutta tavoite on pysynyt samana: ratikan ensimmäinen vaihe yhdistäisi Tampereen suurimmat kaupunginosat ja sen jälkeen ratikka veisi Tampereelta ainakin Pirkkalaan, Lempäälään ja Ylöjärvelle.

Parviainen suhtautuu hankkeen etenemiseen luottavaisesti. Vielä vuoden 2004 kunnallisvaaleissa Tampereella vihreät käytännössä naurettiin ulos yleisötilaisuuksista ratikkamyönteisyyden takia. Sittemmin mielipideilmasto on muuttunut lähes täysin. Nyt ratikkaa kannatetaan laajalti ja päättäjien enemmistö on saatu innostumaan asiasta.

Vuoden 2008 kunnallisvaalien jälkeen vihreät neuvottelivat ratikan Tampereen pormestariohjelmaan. Tämän jälkeen ratikka ilmestyi mm. kaupunkiseudun tulevaisuutta maalaavaan rakennesuunnitelmaan ja valtion kanssa laadittuun seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukseen. Ratikan ympärille on syntynyt myös vaikuttava kansanliike.

Parviaisen mukaan enää Tampereella ei juurikaan kinastella siitä tuleeko ratikkaa, vaan pohditaan missä se kulkisi ja milloin. Hankkeen tarkempi suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja Tampereen kaupunginvaltuusto linjaa asiasta tarkemmin vielä tänä vuonna. Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaosto myös aikaisti Parviaisen esityksestä ratikan tavoiteaikataulua vuodesta 2018 vuoteen 2015.

Ratikan on tarkoitus palvella tulevaisuudessa koko Tampereen työssäkäyntialuetta eli käytännössä koko maakuntaa. Yli 180 miljoonan euron hanke edellyttää myös valtion tukea.

Nykyinen hallitus on ottanut ratikkaan varovaisen positiivisen kannan liikennepoliittisessa selonteossaan. Hanke on Parviaisen mielestä niin merkittävä, että se pitäisi nostaa lähijunaliikenteen kanssa seuraavaan hallitusohjelmaan.

”Maakunnan kansanedustajien tulisi iänikuisista tiehankkeista puhumisen sijaan katsoa tulevaisuuteen ja tehdä yhdessä voitavansa, jotta seuraava hallitus saadaan tiiviisti mukaan Pirkanmaan raidetalkoisiin”, Parviainen täräyttää.