Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Tampereen raitiotiehankkeestä päätettäessä 16.6.2014

olemme tekemässä yhtä lähivuosien merkittävimmistä kaupunkirakennetta koskevista päätöksistä. Vuosien suunnittelun jälkeen me olemme vihdoinkin päättämässä Tampereen modernista raitiotiestä. Vihreälle ryhmälle raitiotie on ollut kärkihankkeitamme useissa vaaleissa.

Yli sata vuotta sitten ensimmäistä kertaa Tampereella käydyistä raitiotiekeskusteluista on edetty pitkä matka. Henkilökohtainenkin ratikkahistoriani ulottuu vain vuosikymmenen päähän, jolloin Tampereella käytiin vuoden 2004 niin sanotut ”suuret ratikkavaalit”. Keräsimme vaalien alla valtuutettu Oras Tynkkysen kanssa yleisönosastoilta ison kassillisen mielipidekirjoituksia ja vaikka keskustelu on rauhoittunut noista ajoista paljon, sitä on käyty oikeastaan koko tämä aika. Nyt hanke on rakentunut uudelleen eri lähtökohdista ja sen suosio asukkaiden ja päätöksentekijöiden keskuudessa on kasvanut selvästi. Hyvä niin.

Nykyisen kaltaista katuverkkoon nojaavaa modernia nopeaa raitiotietä on käytännössä suunniteltu jo vuodesta 2007. Mistään hätiköinnistä ei siis todellakaan ole kyse. Hankkeen edetessä aiemmista suurhankkeista on otettu myös opiksi siinä, että nyt suunnittelu on edennyt avoimemmin ja osallistavammin.

Tampereen pormestariohjelmassa ja kaupunkistrategiassa on sitouduttu joukkoliikenteen voimakkaaseen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen ja raitiotie on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Raitiotie ei suotta ole pormestariohjelmassa joukkoliikenteemme kärkihanke.

Raitiotie vaikuttaa perustavanlaatuisesti nykyiseen ja tulevaan kaupunki-infraamme. Se ohjaa täydennysrakentamista, liikennesuunnittelua ja kaupunkikehitystä. Se mahdollistaa elinvoimaisemman ja viihtyisämmän kantakaupungin, monien helpomman liikkumisen ja sujuvamman arjen.

Raitiotie tuo myös useita imagohyötyjä, jotka ovat välttämättömiä mikäli haluamme varmistaa Tampereen houkuttelevuuden asumis-, opiskelu- ja yrityskohteena tulevaisuudessakin. Peruutuspeiliin katsomalla emme pysy kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa mukana. Tekemisen meiningin on syytä olla jatkossakin se, mistä Tampere tunnetaan.

Raitiotie on jo ensimmäisen linjan osalta kokonaistaloudellisesti järkevä tapa parantaa joukkoliikennejärjestelmäämme. Sen käyttömukavuus ja luotettavuus ovat ylivoimaisia vaihtoehtoihin verrattuna. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että raitiotie olisi mitenkään vastakkainen muun joukkoliikenteen kehittämiselle.

Bussiliikenne on ja tulee jatkossakin olemaan keskeinen osa joukkoliikennejärjestelmäämme. Osassa poliittista keskustelua bussiliikennettä tai vaikkapa lähijunaliikennettä käytetään kuitenkin tarpeettomasti keppihevosena raitiotien vastustamiseen. Lähijunat nyt vaan eivät kulje vaikkapa Hervannasta keskustaan vaan niitä voidaan käyttää tukevana liikennemuotona seudulla joka tapauksessa. Ja vaikka bussiliikennettä on ehdottomasti lisättävä edelleen, bussien käyttömukavuus ja kapasiteetti kaupunkirakenteessamme eivät yksinkertaisesti pääse raitiotien tasolle.

Autoilunkaan näkökulmasta en raitiotietä pelkäisi, sillä raitiotie vapauttaa monia tarpeettoman autoilun ikeestä vapauttaen samalla katuverkkoa heille joiden on autoa jatkossakin käytettävä.

Kuten päätöstekstissä todetaan, raitiotie on taloudellisesti hyvä hanke. Se tuottaa kiinteistötaloudellisina lisätuloina noin 60 miljoonaa euroa ja maankäytön tehostamisen hyötyinä runsaasta sadasta jopa 405 miljoonaan euroon. Hankkeella on myös merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Noin 179 miljoonan euron nettoinvestoinnilla saavutetaan 410–710 miljoonan euron hyödyt ja hankkeen kuntataloudellinen hyötykustannussuhde 2,3–3,99 onkin varsin hyvä. Liikennehankkeissa tämä lienee varsin hyvä tulos.

On kuitenkin syytä huomata, että valtuustoryhmät ovat neuvotelleet hankkeeseen varmistuslausekkeita kustannusten odottamattoman kasvun tai muun erikoisen tilanteen varalle.

Viime aikoina huomiota raitiotiekeskustelussa on saanut erityisesti ensimmäisen linjan länsiosa. Vihreiden selkeä enemmistö kannattaa pohjaesityksen mukaisesti Paasikiventien ratkaisua sen kokonaistaloudellisuuden vuoksi, mutta myös Pispalan reittivaihtoehdolla on ryhmässä kannatusta ja vaihtoehto on ymmärrettävästi mahdollisen reitin alueella suosittu.

Molemmissa vaihtoehdoissa on vahvuutensa ja reittiä olennaisempaa on nyt hyväksyä itse hanke, mutta Paasikiventien vaihtoehdon hyötykustannussuhde (1,48) päihittää kuitenkin Pispalan vaihtoehdon (1,11), mikä on olennainen tekijä esimerkiksi valtionrahoituksen turvaamisessa.

Mikäli Paasikiventien reittivaihtoehto tulee päätökseksi, vihreät haluavat kuitenkin jatkaa neuvotteluja pistolinjan viemiseksi Pispalan harjulla Tipotien sosiaali- ja terveysaseman suuntaan.

Hankkeen rahoitusmallin osalta vihreät ovat valmiita jatkamaan keskustelua eri vaihtoehdoista. Ohjausryhmän esitys on tässä kohtaa hyvä pohja jatkotyölle.

Valtion rooli on hankkeen menestykselle tärkeä. Jos ja kun teemme tänään positiivisen raitiotiepäätöksen, toivon että erityisesti nykyiset ja tulevat kansanedustajamme tekevät voitavansa hankkeen valtionrahoituksen turvaamiseksi. Nyt äänet ovat olleet paikoin ristiriitaisia. Paikallispolitiikassa meillä on tietenkin monia äänenpainoja, mutta ollakseen valtakunnallisesti vahva ja uskottava toimija Tampereen ja Pirkanmaan pitää vetää asiassa yhtä köyttä yli puoluerajojen ja edustajamme eduskunnassa yli puoluerajojen ovat tässä avainsemassa.

Vihreät ovat valtakunnallisesti sitoutuneet Tampereen raitiotiehankkeeseen. Hanke sisältyy keskeisenä tavoitteena myös vihreiden uuteen poliittiseen ohjelmaan, jonka puoluekokous toissaviikolla hyväksyi.

Hyvät valtuutetut, olemme tänään tekemässä vahvaa päätöstä Tampereen tulevaisuuden puolesta. Tänään voimme tehdä historiaa ja uudistaa liikennejärjestelmämme perusteita pitkälle tulevaisuuteen. Tehkäämme siis positiivinen raitiotiepäätös paitsi nykyisten, myös tulevien tamperelaisten hyväksi.