Tiedote 1.6.2018

Vihreiden kansanedustajat Jyrki Kasvi ja Olli-Poika Parviainen kummastelevat hallituksen esitystä tuoda uskonnollinen teksti osaksi ministerin valaa ja -vakuutusta.

Hallitus esittää valtioneuvostosta annettuun lakiin muutosta (HE 70/2018 vp), jossa säädettäisiin ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta, joista jompikumpi olisi annettava ennen ministerin tehtävään ryhtymistä.

– Ministerin toimi on maallinen tehtävä. Lakiesitykseen sisältyvät esitykset valan ja vakuutuksen kaavoiksi ovat molemmat tekstiltään uskonnollisia. Tämä on erikoinen ratkaisu, sanoo kansanedustaja Jyrki Kasvi.

Esityksen mukaan juhlallisessa valassa ministeri vannoisi “Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta”, ja vakuutuksessa ministeri vakuuttaisi toimivansa “Jumalan ja Suomen valtakunnan lain ja laillisten sääntöjen mukaan”.

– Esitetyt kaavat loukkaavat ministerien uskonnon vapautta. Tarjolla ei ole lainkaan sellaista vaihtoehtoa, jossa ei mainittaisi kristillistä Jumalaa, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen ihmettelee.

Tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemiehet antavat tehtävän vastaanottaessaan vakuutuksen, jossa ei viitata Jumalaan. Näin he ilmaisevat palvelevansa kaikkia suomalaisia heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan riippumatta. Sen sijaan ministerin tehtävä ollaan nyt sitomassa uskontoon. Uskonnottomat ja ei-kristityt ministerit joutuisivat käytännössä toimimaan vakaumuksensa vastaisesti, vaikka ministeriltä edellytetään rehellisyyttä.

– Kaikkien ministerien tulisi tehtävään ryhtyessään antaa uskonnollisesti neutraali vakuutus, joka ei sitoisi heitä yhteen uskontokuntaan. Vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin edes mahdollisuus antaa täysin uskonnoton ministerin vakuutus, Kasvi ja Parviainen vaativat.

PÄIVITYS: Valtioneuvosto ilmiotti 1.6. iltapäivällä että kyseessä on virhe. Virhe joka oli mennyt läpi koko lainvalmistelun, käynyt hallituksen yleisistunnossa ja lähetetty eduskuntaan. Huojentavaa että kyseessä tosiaan oli virhe, mutta huolestuttavaa lainvalmistelun kannalta. Lukeeko hallitus omia esityksiään?

Lisätiedot:

Jyrki Kasvi

050 511 3120

Olli-Poika Parviainen

050 513 2005

Hallituksen esitys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_70+2018.pdf

Artikkelin otsikkokuva: Wikimedia Commons