Julkaistu Vihreän Langan blogissa 17.1.2011

Aiemmissa kirjoituksissamme olemme Minna Sorsan kanssa sivunneet tarvetta vähentää valtion ja kuntien menoja. Velkakello tikittää ja Suomessa on aika käynnistää luopumistalkoot. Alla muutamia suuremmalla siveltimellä maalattuja ajatuksia siitä, mistä meillä voisi olla varaa luopua.

Muutetaan yritystukia siten, että niiden painopiste siirtyy nykyistä enemmän mikro- ja pienyritysten tukemiseen. Helpotetaan lisäksi pienimpien yritysten mahdollisuuksia ensimmäisen uuden työntekijän palkkaamiseksi tekemällä siitä mahdollisimman edullista. Säästetään tukirahat työvoimapoliittisista ”aktivointihankkeista”, jotka ovat osaltaan luoneet meille kahden kerroksen työmarkkinat pysyvine pätkätyöreserveineen.

Siirrytään kohti perustuloa, jotta sekava tukiviidakko kannustinloukkuineen saadaan oiottua. Puretaan nykymuotoinen Kela ja kehitetään sen tilalle tehokkaampi perustulokeskus, josta palvelut löytyvät yhden luukun periaatteella. Sulautetaan keskukseen myös sosiaalitointen ja ELY-keskusten osia. Tällöin kannustinloukut vähenevät ja työnteko muuttuu kannattavammaksi.

Vähennetään suurituloisten verohelpotuksia ja tavoitellaan EU:n laajuista rahoitusmarkkinaveroa. Kotimaassa voimme tätä odotellessa tehdä pääomaverotukseen maltillisia korotuksia.

Luovutaan asuntolainojen korkojen verovähennysoikeudesta, sillä kyseessä on käytännössä tulonsiirto valtiolta pankeille ja sijoittajille. Nykymalli ylläpitää keinotekoisesti myös asuntojen ylisuurta hintatasoa ja aiheuttaa kansalaisten ylivelkaantumista.

Poistetaan sellaiset kotimaiset maataloustuet, jotka eivät ole kansallisen huoltovarmuuden kannalta perusteltuja. Luovutaan myös poliittisista alueellistamishankkeista silloin, kun ne eivät ole kokonaistaloudellisesti perusteltuja.

Selvitetään vakavissaan mahdollisuus kehittää puolustusvoimiamme esimerkiksi kohti vihreiden esittämää valikoivaa asevelvollisuutta, tai sitten koulutetaan pienempi mutta entistä tehokkaampi nykyajan haasteisiin vastaava reservi. Leikataan myös puolustusvoimien varustelukustannuksia kalleimpien hankintojen osalta.

Lopetetaan kirkollisten virkojen kouluttaminen valtion rahoilla. Kirkolla on jo oma verotusoikeus ja heidän luulisi olevan itse oman oppinsa asiantuntijoita.

Tehdään epäterveellisestä ruoasta verotuksella kalliimpaa. Todennäköisesti myös elintasosairaudet vähenevät, jolloin terveydenhuollon kustannuksia voidaan ohjata kriisisektoreille eli esimerkiksi ikäihmisten hoitoon.

Leikataan suurien tiehankkeiden rahoitusta ainakin seuraavissa liikennepoliittisissa selonteoissa ja otetaan käyttöön tietulleja ensin pääkaupunkiseudun pullonkauloihin ja myöhemmin muun maan pahimpiin sumppuihin. Näin saamme pelivaraa joukkoliikenteen kehittämiseksi.

Karkkina kakun päälle voisimme olla vähän uhmakkaampia ja yksinkertaisesti kieltäytyä maksamasta euroalueen ulkopuolelle jääneen Englannin EU-jäsenmaksuja. Ne ovat toki vain pisara meressä, mutta yli 70 miljoonaa euroa vuosittain kuitenkin. Kyseiseen asiaan liittyvät päätöksetkin tulisi kumota aikansa eläneinä.

Ja silläkin uhalla, että minut nyt leimataan populistiksi, kannatan Suomelle tiukempaa talouslinjaa EU:n sisällä. Esimerkiksi Irlannin tukeminen on posketonta, jos maa ylläpitää samaan aikaan kannaltamme epäreilua yritysverolainsäädäntöä. Kreikasta ja sen työvoimapolitiikasta en nyt edes aloita.

Kokeillaan myös tiukkaa budjettikuria, edes yhden vuoden ajan. Arvaan, että aurinko nousisi vuoden kuluttuakin.