Suomen harjoittaman maahanmuuttopolitiikan tulee olla johdonmukaista, oikeudenmukaista ja inhimillistä. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joilla turvataan ihmisten oikeus hakea turvapaikkaa.

Turvapaikkahakemukset on käsiteltävä tehokkaasti ja huolellisesti. Oli turvapaikkapäätös positiivinen tai kielteinen, oikeusvaltioperiaatetta on kunnioitettava.

Terroristisena rikoksena tutkittava silmitön väkivallanteko Turussa on ymmärrettävästi nostanut keskusteluun monia turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Jo valmiiksi kireän maahanmuuttopolitiikan kiristäminen entisestään ei kuitenkaan lisää turvallisuuttamme.

Harri Aalto kirjoitti (23.8.) maahanmuutosta varsin ikävään sävyyn. Kokonaisten ihmisryhmien leimaaminen rikollisiksi tai politiikkojen perusteeton syyttely eivät edistä rakentavaa keskustelua ja ratkaisujen löytämistä monimutkaiseen asiakokonaisuuteen.

Pelon ja väestöryhmien välisen eripuran lietsonnan sijaan toimivin keino torjua terrorismia on sellainen sosiaalipolitiikka, joka pitää jokaisesta huolta.

Radikalisoituminenkin kumpuaa usein osattomuuden ja vieraantumisen kokemuksista, oli kyse sitten kantasuomalaisesta tai tänne muualta tulleesta. On huolehdittava, että kaikki pysyvät yhteiskunnassamme mukana.

Maahanmuuttajien kotoutumiseen on kohdistettava riittävästi resursseja. Erityisesti mielenterveyspalveluista on huolehdittava. Myös toimiva perheenyhdistäminen on tärkeä osa uuden elämän alkuun pääsemistä heille, jotka turvapaikan saavat.

Joustavat polut koulutukseen ja työelämään auttavat myös maahanmuuttajia löytämään paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Toisaalta myös viranomaisten resursseista tutkia ja torjua erilaisia turvallisuusuhkia on huolehdittava. Vihjeiden tutkintaan tulee varata aikaa ja henkilöstöä. Poliisin on voitava näkyä riittävästi arjessa ja radikalisoituneen henkilön toimintaan on voitava puuttua.

Tämä kaikki edellyttää tekeviä käsiä ja poliisien riittävä määrä on turvattava. Myös kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. EU-maiden välinen tietojenvaihto ja mm. rajavalvonnan yhteistyö niin turvapaikka-, kuin turvallisuuskysymyksissäkin ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Maailma on muuttunut, mutta Suomi on edelleen yksi maailman turvallisimmista maista. Ei anneta pelon ja ennakkoluulojen heikentää tätä turvallisuutta.

Kirjoitus on julkaistu Pirkkalainen-lehden Viikon vieras -palstalla 30.8.2017.