Tampereen kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen Tampereen keskusareenan eli ns. monitoimihallin mahdollistamisesta.

Kaupunki investoi junaradan päälle rakennettavaan kanteen ja infraan ja sitoutuu käyttämään tulevaa hallia. Lisäksi alueelle myönnetään verohelpotuksia. Lama-aikana yli 90 prosenttisesti ulkopuoliseen rahoitukseen perustuva hanke on kaupungille suuri mahdollisuus. Lähes 400 miljoonan sijoitus muuttaa keskustan ilmettä kertaheitolla.

Toteutuessaan hanke edistää Tampereen vetovoimaisuutta, sitoo kaupunkiin pääomia, eheyttää ja parantaa kaupunkikuvaa ja monipuolistaa mm. liikunta- ja kulttuuritarjontaa.

Vihreät vastustivat taannoista ehdotusta sijoittaa monitoimihalli Sorsapuiston kentälle. Esityksestämme myös nykyisessä pormestariohjelmassa todetaan, että hallille etsitään muu paikka. Nyt vahvistettu sijainti on erinomainen.

Näin suuri maanjalostusinvestointi tuottaa väistämättä haasteita. Onneksi ainakin osaan niistä voidaan vastata sijoittamalla radan päälle muutakin, kuin halli. Suunnitelma julkisen kaupunkitilan, toimistoalueen ja asuintilan yhdistämisestä hallin kupeeseen on luovaa 2010-luvun ajattelua. Mikäli halli ja alue muuttuvat puheista teoiksi, tulisi niiden perustua matalaenergiarakentamiseen.

Vihreät ovat olleet huolissaan hankkeen vaikutuksista alueen kaupunkikuvaan, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Ainakin puheissa arkkitehtuurista kaavaillaan korkeatasoista. Toivottavasti näin, sillä tämän kokoluokan hanketta ei saa pilata Tampereella liiankin tutuksi tulleella bulkkiarkkitehtuurilla. Erityisesti suuret kerrosneliömäärät asettavat haasteita suunnittelulle. Toivottavasti suunnittelijat ottavat mallia jostain muualta kuin Pasilan kolkoilta kulmilta. Korkeat talot kattopihoineen kyllä kelpaisivat minulle. Kaupungin on lupa näyttää kaupungilta.

Radanvarsi luo hyvät liikennöintiedellytykset uuteen kaupunginosaan. Myös kevyen liikenteen yhteydet on suunniteltava kattaviksi. Onnistuessaan Sorin kaupunginosan uusi 9000 neliön julkinen kaupunkitila sisältää hyvät kävely- ja pyöräreitit. Alueelle tarvitaan kivijalkaliiketoimintaa ja esimerkiksi viihtyisä aukio. Alueen julkisesta tilasta vihreät odottavat uutta, avointa ja aktiivista keskustan osaa joka sykkii elämää. Emme halua vajaakäyttöistä liikelähiötä, jonka ainoat iltaäänet ovat tuulen ja sireenien ulvontaa.

Autoliikenne on alustavien suunnitelmien mukaisesti syytäkin pitää alueen rajoilla ja ulkopuolella. Toivottavasti Viinikan liikennesekoittimen kapasiteetti kestää.

Hallihanke on nykytiedon valossa osoitettu kustannuksiltaan toteuttamiskelpoiseksi. Kaiken vastustajat unohtavat, että kaupunki tarvitsee vetovoimaa. Kaupungin tulee olla juuri tällaisten hankkeiden mahdollistaja, jotta se voi tarjota ja ylläpitää muita palvelujaan.

aikatauluun suhtaudun skeptisesti. Hankkeen käsittely vie aikansa eikä kaavoitusta ja rakennussuunnittelua saisi tehdä liian hötkyillen. Tuleva Sorin kaupunginosa on myös paljon tärkeämpi, kuin osavastuu yksien tulevien lätkäkisojen järjestämisessä.

Täydensimme kokouksen aikana periaatepäätöstä kolmen suurimman ryhmän yhteisellä ponnella, jossa kiinnitettiin huomiota kaupunkikuvan laatuun ja hallihankkeen kustannusvaikutusten seurantaan.

Sain debatoida hallista Tampereen radiossa vasemmistoliiton Anna Kontulan kanssa. Hänen mm. vertasi hanketta Ideaparkiin ja kutsui tällaista keskustan eheyttämistä pompöösiksi. Valtuustokeskustelussa hän myös väitti, että alueelle tuleva liiketoiminta heikentää työntekijöiden oikeuksia koska uudet yritykset tarkoittavat kilpailun lisääntymistä.

En olisi voinut olla enempää Annan kanssa eri mieltä. Hanke ei ole ristiriidassa lähiliikuntapaikkojen kanssa, Sorille tulee asuntoja ja julkista tilaa ja kaupunki tarvitsee myös liiketoimintaa pärjätäkseen. Keskustan täydentäminen joukko- ja kevytliikenne huomioiden on Ideapark-rakentamisen vastakohta. Muutama ravintola, hotelli ja toivottavasti lähikauppa eivät heikennä mitään, päinvastoin. Hanke voidaan toteuttaa kaupunkimittakaavassa ekologisesti. Tulevalla arkkitehtuurillakin on hyvät mahdollisuudet erottua edukseen kaupungin itäsaksalaishenkisestä rakennuskannasta.

Euroistakin saimme vääntää. Yhtä mieltä olimme kuitenkin siitä, että kaupungin on syytä selvittää mahdollisuus osakkuuteen halliyhtiössä. Onneksi erilaisia näkökulmia riittää, se on vain terveellistä.

Ensimmäisen kerran lupasin mennä halliin heti, kun se valmistuu ja sinne saadaan joku hyvä konsertti. Esimerkkeinä mainitsin Musen ja Depeche Moden, joita olen hiljattain kuunnellut Hartwall-Areenalla.

Lisätietoa hankkeesta Tampereen kaupungin sivuilla