Välillä sitä löytää itsensä erikoisista tilanteista: vihreä valtuustoryhmä valitsi minut eilen yksimielisesti Tampereen osaamisen ja elinkeinojen ja sivistyksen ja elämänlaadun apulaispormestariksi nykyisen apulaispormestarin ja vihreän kollegani Perttu Pesän siirtyessä loppuvuodesta Tampereen uuden tapahtumatoimiston vetäjäksi. Muodollinen päätös tehdään aikanaan kaupunginvaltuustossa.

Apulaispormestarit valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan. Tällä kaudella vaihtuvuus on ollut suurta. Neljästä apulaispormestarista kaksi on jo vaihtunut ja kolmas vaihdos johti nyt omaan valintaani. Ryhmämme on suhtautunut melko kriittisesti näihin vaihdoksiin: apulaispormestari on erittäin merkittävä toimi, johon on syytä sitoutua. Toisaalta kyse on kuitenkin työstä ja ihmisten elämäntilanteet muuttuvat.

Tampere on mukana Kuntaliiton organisoimassa Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO) -hankkeessa, jota hyödynnetään myös kaupungin hallintomallin kehittämistyössä. Hankkeessa arvioidaan mm. pormestarimallia ja pormestarin valintatapaa (toivottavasti saamme suoran pormestarivaalin viimeistään vuonna 2017).

Apulaispormestarien osalta on mm. harkittu mallia, jossa ryhmäpuheenjohtajat ja apulaispormestarit olisivat automaattisesti samoja henkilöitä. Myös vaihtuvuutta hillitsevät johtajasopimukset on nostettu yhtenä vaihtoehtona esille.

Valtuustoryhmämme ei vielä linjannut, haluaako se minun jatkavan myös ryhmän puheenjohtajana apulaispormestariuden ohella. Tällä kaudella asiassa ei ole vakiintunutta käytäntöä ja  asia vaatii laajaa periaatteellista pohdintaa. Tehtävien yhdistelyssä on varmasti paljon mahdollisuuksia, mutta toisaalta asioilla on myös kääntöpuolensa. Lasten ja nuorten palvelujen tuore apulaispormestari Leena Kostiainen (kok) on ensimmäinen apulaispormestari-ryhmyri ja kokoomusryhmässä pohdittiinkin asiaa laajalti ennen päätöstä.

Tämänkertainen vaihtokierros tuli ns. puun takaa ja eteni vauhdilla. Pertulle jäi lopulta vain muutama päivä aikaa valinnan tekemiseen. Mutta hyvä näin. Hän on varmasti ainutlaatuisen menestyksekäs uudessa tehtävässään. Sen verran hyvää jälkeä hän on saanut aikaan apulaispormestarinakin. Täytettäväkseni jää isot saappaat.

Päätin hakea apulaispormestarin tehtävää arvioituani osaamiseni koulutuspolitiikasta ja tietoyhteiskuntapoliittisista ja luovien alojen elinkeinopolitiikasta, sekä tietenkin tuntemukseni uusista kulttuurin muodoista voivan hyödyttää Tamperetta. Lisäksi kokemukseni kuntapolitiikasta lienee jo melko laajaa, vaikka en ole ihan jo ikäsyistä mahdottoman kauaa kuvioissa pyörinytkään.

Kyseessä on pätkätyö: nykyisten apulaispormestarien kausi päättyy tammikuussa 2013. Olen tottunut pätkätöihin, ne ovat myös sukupolveni ilmiö. Toisaalta tämä lienee ylivoimaisesti sieltä pätkätöiden parhaasta päästä.

Työni alkaa viimeistään joulukuussa, mutta käytännössä pyrin osallistumaan mahdollisuuksieni mukaan jo aiemmin, sillä ensi vuoden budjettia valmistellaan jo. Aloittaessani apulaispormestarina joudun luopumaan useimmista nykyisistä luottamustoimistani. Esimerkiksi kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtajaksi nousee ryhmästämme uusi kasvo.

Seuraava valtuustokausi on luonnollisesti kaikkien osalta täysin auki. Vaaleissa voi tapahtua tunnetusti mitä tahansa.

Apulaispormestarius on minulle henkilökohtaisesti mahdottoman mielenkiintoinen ja jännittävä asia. Odotan innolla syksyä. Kesällä aion keskittyä opintoihini ja tietenkin pelkkään kesään.