Tiedote 18.5.2018

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen ja 1. varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen kummastelevat puolustusministeri Jussi Niinistön ulostuloa, jossa hän esittää naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jäädyttämistä säästösyistä.

– Jo vuosia puolustusvoimat on tehnyt työtä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen lisäämiseksi. Nyt kun naiset ovat kiinnostuneet ja asepalveluksen suorittaneiden naisten määrät kasvaneet, niin puolustusministeri näkee naiset ensimmäisenä säästökohteena. Motivoituneiden naisten sulkeminen pois ei ole kenenkään etu, sanoo Mikkonen.

Suomi hyväksyi juuri oman toimintaohjelman YK:n Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman (1325) edistämiseksi. Ulko- ja kehityspolitiikan lisäksi naisten roolin vahvistamista tarvitaan myös kotimaassa. Ohjelmassa halutaan edistää naisten määrää Suomen turvallisuussektorilla. Ministerin tämänpäiväinen linjaus on täydellinen takinkääntö tähän nähden, Mikkonen ja Parviainen toteavat.

Tasa-arvoa ja moninaisuuden huomioimista armeijassa tulee parantaa.

– Suomi on vahva maa esimerkiksi kriisinhallinnassa. Naisten rooli rauhan ja turvallisuuden edistämisessä on tärkeä ja sitä tulee vahvistaa. Tämä vaatii sitä, että naisten osallistumista myös asepalvelukseen tuetaan. Ministerin antama signaali on täysin päinvastainen ja suorastaan syrjivä, sanoo Parviainen.

Lisätietoja:

Olli-Poika Parviainen

Krista Mikkonen