Vihreät kansanedustajat Jyrki Kasvi ja Olli-Poika Parviainen ihmettelevät, miten sote- ja maakuntalakien runnominen on käytännössä keskeyttänyt tiedustelulakien käsittelyn eduskunnassa. Asiantuntijakuulemisia ei enää järjestetä, eikä lausuntoja tai mietintöjä kirjoiteta.

“Tiedustelulakeja käsittelevät valiokunnat eivät ole ylimääräisistä kokouksista huolimatta ehtineet pitkään aikaan käsitellä juuri mitään muuta kuin kuin sote- ja maakuntauudistuksia. Suma seisoo, kun hallituspuolueet puskevat sotea eteenpäin kaikkien muiden lakien kustannuksella.” Vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi sanoo.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut viime vuosina nopeasti, ja eduskunnassa vallitsee poikkeuksellisen laaja yhteisymmärrys siitä, että Suomi tarvitsee tiedustelutoimintaa ja sen valvontaa säätelevän lainsäädännön. Asiantuntijakuulemisissa tämä käsitys on vain vahvistunut. Lakiesitysten sisällöstä käydään toki normaalia poliittista keskustelua. Suomi on toistaiseksi ainoa länsi-Euroopan maa, jolla ei ole tiedustelulakeja.

“Tiedustelulakien välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä on hoettu koko vaalikauden ajan. Perustuslakiakin haluttiin muuttaa nopeutetussa järjestyksessä, jotta tiedustelulait saataisiin voimaan heti eikä vasta ensi vaalikaudella. Nyt kansallinen turvallisuus ei enää olekaan yhtä tärkeää, kun sotella on vielä suurempi kiire.” Vihreiden kansanedustaja Olli-Poika Parviainen jatkaa.

Kun sote- ja maakuntalakien käsittely lopulta päättyy, ja tiedustelulakien käsittelyyn löytyy taas aikaa, vaatimukset tiedustelulakien edellyttämän perustuslakimuutoksen kiireellisestä käsittelystä eivät ole enää yhtä uskottavia kuin vielä talvella. Jos tiedustelulait todella ovat niin kiireellisiä, että perustuslakia halutaan muuttaa nopeutetusti, niiden luulisi olevan hallituksen tärkeysjärjestyksen kärjessä, esimerkiksi maakuntauudistuksen edellä.

Maakuntavaalit näyttävätkin menevän hallituksen arvojärjestyksessä kansallisen turvallisuuden ja hallituksen omien kiirehtimisvaatimusten yli.

“Miksi maakuntavaalien aikataulusta on mahdotonta joustaa, jotta maakunta- ja sotelait ehdittäisiin käsitellä eduskunnassa kunnolla, mutta tiedustelulakien käsittelyn voidaan antaa odottaa?“ Kasvi ja parviainen kysyvät.

Lisätietoja:
Jyrki Kasvi: 050 511 3120
Olli-Poika Parviainen 050 513 2005i