Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää kaupunginvaltuustolle 26.5. jättämässään aloitteessa Tampereen kaupungin hakeutumista robottiautojen kokeilualueeksi. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan lakimuutosta ilman kuljettajaa kulkevien autojen sallimiseksi rajatuilla alueilla yleisessä tieliikenteessä. Kokeilun on tarkoitus alkaa vuonna 2015.

Myös eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tilaamassa selvityksessä ”Radikaalit teknologiset ratkaisut” ennakoidaan, että robottiautojen kehityksen myötä henkilöautoja pystytään käyttämään aiempaa tehokkaammin, jolloin koko maan henkilöautokanta voisi pudota pitemmällä aikavälillä noin kolmesta miljoonasta autosta miljoonaan autoon. Vaikutus erityisesti kaupunkiseutujen maankäyttöön ja liikenteeseen voisi tulevaisuudessa olla merkittävä.

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, apulaispormestari Olli-Poika Parviaisen mukaan robottiautojen kokeilualueeksi hakeutuminen voisi hyödyttää alueen elinkeinoelämää ja vahvistaa Tampereen asemaa korkean teknologian kehitysalueena. Kokeiluun osallistuminen vahvistaisi myös Tampereen roolia työ- ja elinkeinoministeriön Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelmassa.

”Euroopan unionin tasolla on tehty ensimmäiset periaatepäätökset, ettei ajoneuvo tarvitse lain mukaan aina kuljettajaa. Tampere sopisi profiilinsa ja teknologisen osaamisensa vuoksi erinomaisesti robottiautojen kokeilualueeksi” lisää vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

Lisätietoja:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Olli-Poika Parviainen
040 806 2576

Tampereen vihreän valtuustoryhmän 2. Varapuheenjohtaja
Jaakko Mustakallio
045 652 0589