Tampereen Kalevan liikuntapuiston ideakilpailu on ratkennut. Kilpailuraati päätyi jakamaan 3 palkintoa ja 2 kunniamainintaa sekä yleisön suosikille myönnetyn tunnustuksen. Maisemasuunnittelun opiskelijoille suunnatulla kilpailulla haettiin ideoita Sorsapuiston viereisen Kalevan kentän jatkosuunnittelulle. Paikasta aiotaan kehittää eri-ikäisille liikkujille monipuolinen ja elämyksellinen liikuntapuisto, joka on myös viihtyisä ja puistomainen.

Voittajatyön Värivirta tekijöinä ovat Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijat Hertta Ahvenainen, Elsi Lehto, Riikka Leinonen ja Tuomo Näränen. Voittajatyössä on mielenkiintoinen puistosommitelma ja hyvin monipuoliset toiminnat, joissa on otettu huomioon eri ikäryhmien tarpeet. Tuomaristo piti erityisen ansiokkaana ratkaisua, jossa liikuntapuiston sydämeksi on sijoitettu kahvila-huoltorakennus ja puistoaukio.

Toisen palkinnon sai nimimerkki Lenkki, tekijöinä Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijat Aapo Pihkala, Tuomo Ranto ja Mikko Vekkeli. Kolmannen palkinnon sai nimimerkki Kalevankentän kevät, tekijänä Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelija Inkeri Niskanen. Lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa ehdotuksille Rusetti (tekijänä Suvi Saastamoinen) ja Liikevirta (tekijänä Mervi Kokkila). Yleisön suosikkina palkittiin nimimerkki Olympiahengessä, tekijänä Päivi Pelkonen.

Kilpailuun saapuneet 38 työtä toivat esiin laajan kirjon erilaisia ideoita ja uusia näkökulmia tulevaisuuden liikuntaympäristöksi. Kilpailua voidaan luonnehtia erittäin onnistuneeksi ja tasoltaan korkeaksi. Töiden parhaimmistolle on yhteistä, että ne ovat onnistuneet nivomaan yhteen toiminnalliset ja maisemalliset tavoitteet elämykselliseksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Palkitut työt antavat hyvän lähtökohdan alueen kehittämiselle.

Kalevan liikuntapuiston ideakilpailun raadissa toimineen osaamis- ja elinkeinopalvelujen sekä sivistys- ja elämänlaatupalvelujen apulaispormestari Olli-Poika Parviaisen mukaan kantakaupungin tiivistäminen ja terveyden edistäminen edellyttävät uusia ratkaisuja ja luovaa julkisten tilojen käyttöä.Ideat Kalevan liikuntapuistoksi vastaavat hyvin tähän haasteeseen, ja palkitut kilpailutyöt antavat selkeän vision alueen kehittämiselle. Hankkeelle perustetaan seuraavaksi ohjausryhmä, ja hanke viedään suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Tamperelaiset äänestivät suosikkiaan ja kommentoivat töitä internetissä viikon ajan  25.1.– 1.2.2012 ja antoivat yhteensä 117 palautetta. Palautteet käytiin läpi tuomaroinnin yhteydessä, ja niitä hyödynnetään  alueen jatkokehittämisessä.

Palkitut työt ja arvostelupöytäkirja ovat esillä helmikuun loppuun asti Frenckellin palvelupisteessä ja internetissä sivulla www.tampere.fi/ymparistojaluonto.  Helmikuun loppuun saakka voittajatöistä voi vielä antaa palautetta ja kertoa ideoita hankkeen jatkotyöstämiseksi.

Kalevan liikuntapuiston kilpailun taustalla on Lappset Group Oy:n käynnistämä opiskelijakilpailuperinne, joka on toiminut Suomessa 35 vuotta.

Lisätietoja:

johtava erikoissuunnittelija Ranja Hautamäki, puh. 050-4067184
tilaajapäällikkö Lauri Savisaari, puh. 040-8016081
apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, puh 040-806 2576