Tiedote 22.9.2012

Tampereen vihreiden kunnallisvaaliohjelmassa korostuvat vihreiden valtakunnallista linjaa mukaillen ympäristö, avoimuus ja palvelut

Vihreiden ohjelmatyötä Tampereella vetäneen Heikki Sairasen mukaan vaaliohjelman voi tiivistää ajatukseen siitä, että Tampere näyttää muille kaupungeille esimerkkiä palvelujen tuotannossa, ympäristönsuojelussa ja päätöksenteon avoimuudessa. ”Vaikka kaupungin talous onkin aiempaa tiukemmalla, meidän täytyy pitää huolta kaikista ja investoida myös tulevaisuuteen esimerkiksi raitiotien kaltaisten hankkeiden avulla”, Sairanen toteaa.

Poimintoja ohjelmasta:

  • Kannetaan vastuu eri ikäisistä ihmisistä ja ympäristöstä
  • Järjestetään palvelut tarkoituksenmukaisesti mahdollisimman lähelle
  • Viedään Tamperetta kohti tavoitetta jossa Tampere on ensimmäinen päästöneutraali suuri kaupunki
  • Lisätään ja avataan eri puolille kaupunkia erilaisia avoimia ja maksuttomia tiloja eri tarpeisiin. Lisätään myös sopivia tiloja eri harrastuksille ja lajeille.
  • Investoidaan moderniin raitiotiehen, busseihin ja lähijunaliikenteeseen. Lisätään pyöräteitä.
  • Lisätään luonnonsuojelu- ja virkistysalueita ja puistoja
  • Tehdään Tampereesta demokratian mallikaupunki, jossa kokeillaan rohkeasti uutta. Otetaan samalla käyttöön lähidemokratiaa tukevia vaikuttamiskanavia
  • Huolehditaan heikoimmista aina, viime kädessä vaikka veronkorotuksin
  • Tehdään Tampereesta kulttuurin ja liikunnan pääkaupunki Suomessa. Satsataan myös omaehtoisen tekemisen tukemiseen
  • Tuetaan uuden yritystoiminnan syntymistä ja järjestetään erityisesti nuorille aiempaa parempia työllisyydenhoidon palveluja

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviaisen mukaan vihreiden viime kunnallisvaalien ohjelma on toteutunut hyvin ja uusi ohjelma jatkaa siitä mihin edellinen jäi. ”Esimerkiksi raitiotie on kuluneella valtuustokaudella edennyt vihdoinkin reippaasti eteenpäin, pyöräilyn edellytykset ovat parantuneet, lähipalveluissa on onnistuttu säilyttämään lapsinäkökulma ja ympäristönsuojelun asema kaupungissa on vahvistunut reippaasti”, Parviainen sanoo.

Toisaalta moni asia edellyttää Parviaisen mukaan yli valtuustokausien ulottuvaa päätöksentekoa ja yhteistyötä muiden ryhmien kanssa. ”Haluamme kantaa vastuuta ensi kaudellakin ja uusi vaaliohjelmamme kertoo niistä tavoitteista, joita täysi ehdokaslistamme haluaa edistää”, Parviainen toteaa.

Lisätietoja:

Tampereen vihreiden vaaliohjelma: http://tampereenvihreat.fi/wp/wp-content/Vaaliohjelma2012.pdf
Tampereen vihreät ehdokkaat: http://tampereenvihreat.fi/wp/politiikka/vaalit/kuntavaalit-2012/

Heikki Sairanen
045 3579 212
heikki.sairanen (ja tähän väliin merkki) gmail.com

Olli-Poika Parviainen
040 806 2576
opp (ja sähköposti siis) vihreat.fi