Rantaväylän tunnelihankkeen ympärillä on viime viikkoina kuohunut. Hanketta yritettiin laajentaa sellaisiin suuntiin, joihin ei olisi löytynyt tukea. Ideat tulivat poliittisen maailman ulkopuolelta ja meidän oli päättäjinä puututtava asiaan. Neuvottelimme pormestaripuolueiden kanssa asiasta 1.10. ja julkaisimme asiasta alla olevan tiedotteen.

Vihreät ovat sitoutuneet Rantaväylän tunnelihankkeeseen osana pormestariohjelmaa, mutta kaavailtuja maanalaisia eritasoliittymiä emme olisi voineet hyväksyä. Ne jäävät nyt yhdeksi vaihtoehdoksi tulevaisuudessa ja asiasta keskustellaan myöhemmin jos tarvetta on. Nyt odotetaan ympäristövaikutusten arvioinnin julkaisua ja jatketaan alkuperäistä suunnitelmaa.

Tunnelihankkeen rahoitus on edelleen kunnossa ja valtio mukana hankkeessa. Eduskuntavaalien alla irtiottoja tulee aina ja tämä on nähtävissä joissakin ryhmissä aika selvästi. Kyseessä on kuitenkin pitkän aikavälin kaupunkikehityshanke, jota tulee viedä eteenpäin vastuullisesti, jotta saamme menneet virheet paikattua ja Ranta-Tampellan alueen kaupunkilaisten eikä autojen käyttöön.

Vihreiden kaupunkikehityksellinen ykköstavoite on luonnollisesti ratikka, jonka suunnittelu etenee myös hyvin. Tällä viikolla hankkeelle on valittu suunnittelija. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan asian etenemistä. Olen ollut aistivinani, että ilmapiiri ratikkakeskustelussa on muuttunut selvästi. Änkyröiden määrä on pienempi ja hyvä niin!

***

Tiedote 1.10.2010
Vapaa julkaistavaksi

Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaosto käsittelee maanantaina 4.10. Rantaväylän kehittämistä. Asia jäi pöydälle edellisessä suunnittelujaoston kokouksessa.

Kaupunginvaltuuston xl-ryhmä ei pitänyt Rantaväylän hankkeesta suunnittelujaostolle aiemmin esiteltyjä tietoja riittävinä päätöksenteon kannalta. Asia on kuitenkin edennyt kuluneen viikon aikana kaupungin johdon neuvoteltua valtion kanssa asiasta.

Saatujen tietojen pohjalta xl-ryhmä toteaa, että

– Valtio on edelleen sitoutunut Rantaväylän tunnelihankkeeseen 33% rahoitusosuudella tämänhetkisen kustannusarvion (n. 173m€) perusteella.

– Tässä vaiheessa Rantaväylään liittyvän Näsinkallion eritasoliittymän suunnittelu merkitään tiedoksi. Kyseessä on yksi mahdollinen tulevaisuuden vaihtoehto, joka ei ole tällä hetkellä ajankohtainen ja johon valtio tai Tampereen kaupunki ei ole sitoutunut. Vaihtoehdosta olisi myös tullut huomattavia lisäkustannuksia.

– Rantaväylän kehittämiseen liittyvässä päätöksenteossa on odotettava ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista.

Rantaväylän tunnelihanke on pormestariohjelmassa. XL edellyttää tarkempia laskelmia hankkeen yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista ja tarkempia suunnitelmia maankäytöstä. Aiemmat selvitykset eivät ole riittäviä. Hankkeen kustannustason kehitystä seurataan tarkasti ja asiaan reagoidaan tarvittaessa.

Riitta Koskinen
Puheenjohtaja
Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä

Olli-Poika Parviainen
Puheenjohtaja
Tampereen vihreä valtuustoryhmä