Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen vaatii toimia pakkoavioliittojen kriminalisoimiseksi. Parviainen jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen naistenpäivänä 8.3. oikeusministerin vastattavaksi.

– Suomen rikoslainsäädäntö ei tunne pakkoavioliittoa tai avioliittoon pakottamista erillisenä rikosnimikkeenä. Tiedossa on, että pakkoavioliittoja on Suomessakin, mutta niiden tunnistaminen on heikkoa. Monia tapauksia ei raportoida ollenkaan ja rikosprosessiin tapauksia ei juuri päädy, Parviainen sanoo.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, eli ns. Istanbulin sopimus, velvoittaa sen ratifioineet valtiot muun muassa kriminalisoimaan pakkoavioliitot ja lisäämään tietoa aiheesta. Myös ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet aihetta esillä.

– Pakkoavioliittojen tunnistamisen ja puuttumisen haasteet koskevat sekä viranomaisia että esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisia, oppilaitosten henkilökuntaa ja järjestöjen toimijoita. Toimintatapoja tulisi selkeyttää ja viranomaisia kouluttaa, Parviainen sanoo.

Tamperelainen Olli-Poika Parviainen on vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Lisätiedot:

Olli-Poika Parviainen

puh. 050 513 2005